Groupcare Akademi – För ett starkare föreningsliv

2019 satsar vi på att öka kunskapsutbytet i föreningslivet. Därför har vi skapat det vi kallar för Groupcare Akademi.

Efter 20 års erfarenhet av professionella föreningar har vi byggt upp en solid kompetens på två

områden; det första inom IT och hur det kan användas för att optimera föreningsarbetet. Det andra området rör den organisatoriska delen av föreningar, så som värvning, bibehållande medlemmar, strategi- och allmän organisationsutveckling.

Groupcare Akademi täcker:

  • Evenemang och kurser om föreningsutveckling
  • Artiklar
  • Föreningsundersökningar
  • Nyhetsbrev med fokus på föreningsarbete
  • Upplärning i Groupcares medlemssystem
  • Användarworkshops

Med detta initiativet önskar vi att hjälpa till att stärka föreningsunderlaget i nordiska föreningar. Målet är att skapa ett forum för yrkeskompetens och kunskapsutbyte. Att Rörelsehindrade Barn och Ungdomar både kan lära av och lära ut till, säg, det danska regeringspartiet Venstre är vi säkra på.

På Groupcare har många av oss lång erfarenhet från föreningslivet. Vår seniora projektledare och konsult Anna Norrman har haft ett flertal anställningar inom såväl politiken som i civilsamhället, senast i Riksförbundet Attention. Karoline Poulsen, som är föreningskonsult, sitter som folkvald i Danmarks motsvarighet till landstinget.

Vi har en stor tro på att utbyte av gammal – och tillägnande av ny – kunskap är avgörande för att lyckas i föreningsarbetet.

Ett evenemang som fokuserar på just detta och som har hållts årligen är vår konferens i Köpenhamn. 2019 planerar vi att hålla liknande evenemang i Sverige och Norge med externa och interna föredragshållare samt utbyte av erfarenheter mellan deltagare som de viktigaste ingredienserna.

Groupcare Akademi är ett led i vår vision att fungera som ett Föreningarnas Hus; en plats där service, it och kunskap går hand i hand för att stärka gemenskapen i Nordens föreningar. Om du vill höra mer från oss, följ gärna vårt nyhetsbrev. Här mottager du regelbundet (men inte för ofta) relevanta artiklar och innehåll samt senaste nytt om våra evenemang och Groupcare Akademi. Om detta är något du vill veta mer om, så skicka ett mejl till Jakob.