Förbered er organisation för framtiden med AI

 

EG Membercare fokuserar i årets Föreningsundersökning på AI i professionella medlemsorganisationer i Norden – och vi vill gärna höra hur er organisation förhåller sig till AI. Med data från undersökningen arrangerar vi sedan Föreningsseminariet under våren 2025 med samma tema. Här kommer vi att belysa fördelarna och utmaningarna som AI medför både utifrån ett bredare samhällsperspektiv och i den enskilda organisationen.

Delta i undersökningen här

Artificiell Intelligens – även kallat AI –  har varit på de flestas läppar under en tid nu och med lanseringen av ChatGPT har AI blivit allmän egendom. Många organisationer och föreningar har öppnat ögonen för de många fördelarna med att använda AI. Men vad bör man vara särskilt uppmärksam på när man vill använda AI aktivt i organisationen, och hur får man som organisation ut mest av digitala verktyg? Det har vi frågat Henrik Andersen, seniorkonsult på EG Membercare och tidigare digital chef på Venstre om.  

AI är för både den lilla och stora organisationen

AI är för de flesta knappast ett nytt fenomen. De första exemplen på AI-tekniker går tillbaka till 1950-talet, då pionjärerna Allen Newell, Herbert Simon och J.C. Shaw utvecklade ”Logic Theorist”, som var ett program designat för att utföra bevis inom matematisk logik och var en av de första demonstrationerna av AI-tekniker. Mycket har hänt sedan dess, och idag finns det en mängd gratis AI-verktyg som kan hjälpa organisationer och föreningar att effektivisera arbetet. Enligt Henrik Andersen, seniorkonsulent på EG Membercare, bör både små och stora organisationer intressera sig för AI:

”Det finns stor potential inom AI som kan gynna både medlemmar, frivilliga och anställda. Har man som organisation ännu inte kommit igång med att använda AI i det föreningsnära arbetet, ska man inte ge upp hoppet”, säger han.

Vilka AI-verktyg finns? 

Medan listan över AI-verktyg är lång, är de allra flesta generativa AI-modeller designade för att producera innehåll såsom texter, bilder och musik. Vi har samlat de verkyg som är mest populära i dessa syften:

Textproduktion

 • ChatGPT
 • Claude
 • Gemini
 • LaMDA (även lämpligt för dialog)

Lämpligt för blogginlägg, e-post, berättelser, dikter, kod, översättning, samt svar på frågor.

Bilder

 • DALL-E
 • Midjourney

Lämpligt för bildgenerering och redigering, samt för att skapa storyboards till videor.

Musik

 • Mubert 
 • Jukebox

Lämpligt för musikgenerering och redigering, samt skapande av personliga ljudspår.

Notera: Detta är bara en kort översikt över vad AI-verktygen kan hjälpa till med. Deras funktioner utvecklas kontinuerligt, så det är alltid en bra idé att kontrollera de officiella webbplatserna för att få den senaste informationen.

 

Gynnar medlemmarna 

Som tidigare digital chef i Venstre har Henrik Andersen bred erfarenhet av att implementera och använda digitala verktyg i praktiken. Han menar att AI kan gynna organisationen inom ett särskilt område:

’’Digitala verktyg gynnar både organisationens medarbetare och medlemmar. Speciellt i organisationer där det finns många frivilliga. Till exempel kan chatbots hjälpa till att stärka medlemsservicen året runt, dygnet runt. Chatbots är ett bra komplement till fysiska medarbetare som ofta medför en högre kostnad. Dessa medarbetare kan istället fokusera sin tid på andra uppgifter,” berättar han.

Organisationen kan genom användning av chatbots kontinuerligt analysera den data de får in och därefter rikta kommunikationen mellan chatbot och medlem. På så sätt kan organisationen få insikt i vilka områden medlemmar och frivilliga frågar om och därmed förse chatboten med mer kvalificerade svar.

Kartläggning av data stärker medlemskommunikationen

Som digital chef har Henrik Andersen lett en rad politiska kampanjer riktade mot Venstres väljare. Här har kartläggning av data hjälpt partiet att rikta kommunikationen mot väljarna, både före, under och efter valkampanjen. Genom att prova olika kommunikationsformer och mäta vad medlemmarna svarade särskilt bra på har partiet stärkt den externa kommunikationen. Även om partiet inte använde generativa AI-modeller för att producera bilder och videor till kampanjerna, anser Henrik att dessa verktyg är relevanta för andra typer av organisationer.

’’Varje organisation har sin egen fråga, och riktad kommunikation är ett viktigt verktyg för att få fram budskapet. Idag finns det ett brett utbud av generativa AI-modeller som organisationen kan använda för att stärka kommunikationen. Verktyg som ChatGPT och Gemini kan till exempel användas för att skapa nyhetsbrev, artiklar, bilder, videor med mera. Det gör det lättare för särskilt den lilla organisationen, som inte nödvändigtvis har resurserna att betala för uppgifterna”, avslutar Henrik Andersen. 

Så kommer er organisation igång med AI

 • Använd ert nätverk
 • Dela erfaranheter om best practice med organisationer som liknar er egen
 • Hitta inspiration – kolla in kurser, seminarier och presentationer där ni kan få relevanta insikter
 • Kontakta leverantörer i området som kan hjälpa till med att samla in data
 • Ta hjälp av ett konsultföretag som kan ge rådgivning för konkret användning av AI