Ett gemensamt syfte är bra för organisationens kultur

Kultur i organisationer är något som alla  känner till, men ingen kan peka exakt på vad det är. Det sa Are Hallen Syversen, partner och chef för Mobilize Strategy Consultings norska aveldning när vi pratade med honom om året tema för Föreningskonferensen.

Are är inte så angelägen om att definiera kultur, men istället en medvetenhet om kultur och vad en förändring av den kan göra för en organisation.

”Det är viktigt är att svara på frågorna: Vad är det som vi ska åstakomma tillsammans? Vilken ambition har vi som vi kan samla oss runt? Kultur kommer från detta gemensamma syfte, och det handlar inte om att alla ska vara på samma sätt. Det som borde vara det samma är ett gemensamt mål, en vision för vad vi ska uppnå och varför vi ska existera ”.

Lyckligtvis har många föreningar ett sådant gemensamt mål och det är just det som skiljer organisationer från företag. Då företag främst är intresserade av att tjäna pengar, har organisationer ofta ett större syfte. Det tror Are är fördelaktigt, till exempel kommer ett politiskt parti ha tankar om hur samhället ska organisera sig, vilket kan vara enande för alla i organisationen, från kansliet och den politiska ledningen till medlem.

Om man har turen att ha människor som brinner för ett gemensamt syfte i sin organisation, har man en bra utgångspunkt för en god organisationskultur. Om man sedan kan verställa följande tre element kan man få medarbetere som verkligen vill skapa något tillsammans.

  1. Medarbetarna kan motiveras av ett högre mål, detta måste erkännas och underbyggas.
  2. Arbete måste göras för att säkerställa att medarbetarna lyckas med uppgifter som är krävande men också motiverande att arbeta med.
  3. Autonomi måste vara närvarande. Frihet inom gränser.

Alfa och omega för kultur är att den inte enbart ska komma från ledningen, ledningen kan lägg en grund men resten av organisationen har den avgörande makten av definiera den.

Hoppas att detta var inspirerande, vi kommer tillbaka med fler artiklar om kultur i organisationer, inklusive mer insikter från Are!