En rörelse med digital slagkraft som är barnens röst

Hur får man folk att känna igen sig och våga engagera sig? Och hur når man ut till politiker för att göra verklig skillnad? Den danska rörelsen #HvorErDerEnVoksen (översättning: Varfinnsdevuxna) deltog i Groupcares Torsdagstankar-webbinarium och delade med sig av deras berättelse. 

Innan rörelsen drog igång fanns ingen undre gräns för hur många vuxna som skulle finnas i danska barngrupper. Rörelsen #HvorErDerEnVoksen startade med viljan att alla barn i dansk förskola ska ha ordentlig vuxenkontakt under alla timmar de vistas på förskolan. De vill att barn ska ha möjlighet att knyta an till en vuxen så att de är trygga och kan utvecklas, och att föräldrar ska kunna känna sig trygga när de lämnar över sina barn på förskolan.  

Under Groupcares Torsdagstankar-webbinarium i februari bjöd vi in Marie Blønd som är talesperson för rörelsen #HvorErDerEnVoksen. Under webbinariet berättade Marie om rörelsens arbete och att de bland annat har varit den drivande kraften bakom nya regler i Danmark. Dessa regler kommer träda i kraft 2024 och innebär nya krav på antalet vuxna per barn i förskolan. För barn i åldern 0–2 år ska det finnas 1 pedagog per 3 barn. För barn i åldern 3–5 år ska det finnas minst 1 pedagog per 6 barn.

”Vi är ingen klassisk organisation, vi har fått lära oss längs vägen hur vi ska nå ut till politiker, engagera föräldrar och bli uppmärksammade i media.” 

Rörelsen har haft stor digital slagkraft sedan den startades, både politiskt och i medier. Starten på rörelsen var en frustration över nuvarande förhållanden både hos föräldrar och pedagoger. De har behövt lära sig på vägen hur man bedriver påverkansarbete. När en person vågade säga ifrån följde andra med. Det var många som till en början var nervösa för att säga ifrån men som vågade till slut. Att den danska TV kanalen DR sände dokumentären ”Vem passar våra barn” gav även medvind till rörelsens agenda. Tack vare att de använder en hashtag i sitt namn och att de varit aktiva med den på flera plattformar blev de även tidigt kontaktade av medier som ville intervjua talespersoner. Detta ledde till ännu mer digital synlighet. Med detta sagt pekar Marie på vikten av att vara synliga på många plattformar. Samtidigt som de slog igenom på olika medier gick de med i fackföreningsrörelsen och tillsammans skapade de en kampanj som lanserades tre dagar innan danska riksdagsvalet 2019.

Kampanjen resulterade i nytt fokus på barnen och riksdagsvalet fick en ny regering där de fyra stödpartierna alla stödjer miniminormer. Stadsministern utropade sig själv till ”Barnens statsminister” och lovade fler pedagoger redan från 2020.

Att rörelsen består av ”vanliga” föräldrar har gett en högre igenkänningsfaktor. Marie förklarar också att det var viktigt för dem att bli identifierade som en rörelse som vill föra en övergripande diskussion och därmed kunna påverka på ett bredare plan. Rörelsen har därför ett decentraliserat nätverk och en helt platt hierarki som innebär att alla kan uttala sig i frågan. 

”Istället för att ha en push-strategi har vi haft en pull-strategi.” 

Ett bra sätt att skapa engagemang är genom att tillåta människor att komma med idéer och förslag. Detta är en bra kraft även när det gäller att nå ut i media. Marie menar att det är lättare att nå ut om arbetet med att skriva och ringa runt delas upp på fler människor.  

#HvorErDerEnVoksen har genom sitt arbete varit tvärpolitiska, något som varit en utmaning. Det finns nämligen en risk att bli kapad av politiska åsikter.  

Det har varit en svår balansgång, eftersom man å ena sidan inte ska bli för god vän med ett parti, men å andra sidan ska man också kunna stå emot om ett parti har kapat rörelsens huvudfråga.” 

Trots utmaningarna har rörelsen hållit fast i att vara tvärpolitiska.  

Marie berättar slutligen hur viktigt det är att ha ett gemensamt mål och att alla ska känna att de kan delta. Därför ser de till att hålla sig relevanta och använda sig av vad de har. För att skapa engagemang väljer de att stå för att de är amatörer och vanliga föräldrar, de ser till att saker och ting inte ser för professionella ut så att alla känner att de kan delta. På sin hemsida skriver de att de representerar alla vanliga föräldrar, mor- och farföräldrar, berörda pedagoger och andra personer som stödjer och vill kämpa för alla barns rättigheter i danska förskolor.

#HvorErDerEnVoksen är föräldrarösten som talar på barnens vägnar och arbetar för att göra en riktig skillnad. De vill se att minimiregler införs och för att nå ut med sin vilja ser de till att synas på flera plattformar och att välkomna alla som vill vara en del av rörelsen.

Kunne du lide denne artikel?  
Få mere gratis foreningsinspiration her!