Digitala verktyg ökar kvaliteten på styrelsearbetet

 

Som styrelse har man många bollar i luften, och det kan ibland vara utmanande att behålla överblicken när man ska hålla koll på dagordningar, protokoll, årshjul osv. Med en integrerad medlemslösning kan organisationen – oavsett storlek – stärka styrelsearbetet och underlätta det administrativa arbetet före och efter styrelsemötena. Vi har skapat en översikt över de mest relevanta digitala funktionerna som främjar bra styrelsearbete: 
 
Sammansättning av styrelsen

Styrelsen representerar hela organisationen, och det bör avspeglas i sammansättningen av styrelsemedlemmarna. Många organisationen är inte medvetna om vilka personer de ska vända sig till när de ska rekrytera nya styrelsemedlemmar. Det beror ofta på att de inte har insikt i medlemmarnas kompetensnivå. Med Membercare kan organisationen skapa rapporter över medlemmar – till exempel baserat på tjänstetiden, tidigare anställningar, ålder osv. – och på så sätt skapa en översikt över möjliga kandidater. 

Struktur styrelsearbetet  

Brist på struktur och kunskapsdelning är två faktorer som ofta hindrar effektivt styrelsearbete. I självbetjäningslösningen Mina Grupper kan styrelsen skapa sin egen styrelsegrupp

Här har de möjlighet att: 

  • Dela filer – t.ex dagordningar och protokoll 
  • Planera och skapa styrelsemöten 
  • Skicka sms och e-post 
  • Skapa en verktygslåda med styrande dokument (stadgar, årshjul, arbetsordning etc.), som alla i styrelsen har åtkomst till 

På så sätt kan styrelsen effektivisera arbetet och både nuvarande och nya medlemmar kan hålla sig uppdaterade hela tiden. 

Medlemmarnas input är avgörande för organisationens utveckling

Organisationer finns till för att ta till vara på medlemmarnas intressen. Organisationen bör regelbundet fråga medlemmarna om de är nöjda med ledningens insatser och medlemstjänsterna. I Mina Grupper har styrelsen möjlighet att kommunicera med sina medlemmar och medlemmarna kan även skicka in förslag till förbättringar via en krypterad anslutning.

Visselblåsarordning  

Organisationen är ofta starkt beroende av medlemmarnas bidrag, ofta kompletterat med medel från fonder eller bidrag. Därför är det viktigt att det finns öppenhet och transparens kring hur medlen används. Av samma anledning är det viktigt att organisationen har en visselblåsarordning, som syftar till att förebygga bedrägeri och är ett verktyg för att upptäcka och agera på olagligheter. 

Är du nyfiken på hur Groupcare kan stötta din organisations utveckling? Boka ett icke-bindande möte med vår kommunikationschef Emil Hovøre Andersen här. 

Föreningskunskap och inspiration – läs mer under Groupcare Akademi