Groupcare i Altinget: Corona hjälper till att driva på den digitala omställningen

Groupcares verkställande direktör, Lisbeth Bekker, har uttalat sig i Altinget på bakgrund av en undersökning som vi har genomfört bland samtliga av våra kunder i Norden. 

– Emil Hovøre Andersen

Som IT-leverantör och rådgivare vill vi stödja de nordiska medlemsorganisationerna med kunskap och underlätta deras arbete med data. Därför genomförde vi en undersökning för att sätta fokus på organisationernas arbete samt tillståndet i allmänhet i förenings-Norden under Corona-krisen.

Detta har resulterat i intressanta insikter som Altinget har att belysa. 

Lisbeth Bekker konstaterar bland annat i Altingets artikel: ”Det finns flera medlemsorganisationer som får sin inkomst från bland annat kurser och nätverk, och de är hårt drabbade. Vidare är det fortfarande lite oklart för dem i vilken utsträckning de kan ansöka om stöd.”

”De måste omforma en stor del av sin verksamhet till att bli digital och samtidigt se till att de erbjuder en hög kvalitet så att medlemmarna kommer att betala, och det kostar, både för intäkterna och i förhållande till att investera i övergången.”

Du kan läsa hela artikeln på Altingets hemsida här.