Artikel: När föreningar tänker affärer

Vad händer när organisationer måste spela flera olika spel med olika spelregler samtidigt? Kort sagt, när ideell verksamhet möter kommersiell verksamhet Avståndet mellan sektorer, särskilt den ideella och den privata, blir allt mindre. Detta beror på att ideella organisationer är beroende av en god ekonomi för att uppnå sina mål. Det ökar komplexiteten, både för organisationen som får strategiska utmaningar och för hur omvärlden ser organisationen.

David Falk skriver sin doktorsavhandling på Handelshögskolan i Stockholm om just detta tema och han har delat med sig av sina insikter med oss. Anledningen till att han forskar på just detta är för att det enligt honom finns ett växande behov för organisationer att inte längre bara förhålla sig till förväntningarna i sin egen sektor utan även till andra sektorer. För den ideella organisationen är det en utmaning när de tvingas hantera förväntningar och sammanhang som strider emot organisationens ideella syften. Dock kan det vara avgörande för att överleva och därmed blir det ändamålsenligt.

Ett bra exempel från Norge

Medlemmarna är den ideella organisationens fundament och därför är det både klokt och viktigt att tänka utanför boxen för att göra sig attraktiv. Det kan därför vara förnuftigt att ha ett kommersiellt tankesätt när det kommer till medlemmar, och om det görs korrekt kan det vara till fördel för både medlemmarna och organisationen. Ett bra exempel på detta kommer från den norska fackföreningen Industri Energi. De är främst intresserade av att ta hand om sina medlemmar som anställda i norsk industri, på samma sätt som alla andra fackföreningar.

De erbjuder sina medlemmar bank- och försäkringsrabatter, vilket är ganska traditionellt för norska fackföreningar. Men utöver detta erbjuder de även alla medlemmar privat juridisk hjälp. Detta är en tjänst som medlemmarna uppskattar och använder flitigt, och det är även ett resultat av att de tänker på dem som kunder. De hade redan juridisk expertis i arbetsrelaterade ärenden och tittade på hur de kunde skapa mervärde av detta. Resultatet är att medlemmarna är nöjda och stannar kvar, vilket ger en stabil ekonomi som gör att organisationen kan använda medlen för att förbättra arbetsförhållandena och ta ännu bättre hand om de anställda i norsk industri.

Positiva och negativa effekter av affärsperspektivet

Man ska dock vara försiktig med att tänka för mycket på affärer. Det finns en risk att man då sakta men säkert flyttar fokuset bort från organisationens ursprungliga mål. Om man till slut är mer intresserad av att driva en lönsam organisation är man inte längre en ideell verksamhet utan ett företag.

David påpekar att även om många tror att det finns negativa konsekvenser av denna utveckling visar hans forskning hur denna komplexitet och förändring också kan ge fördelar för organisationen. Genom att ha fler ben att stå på är organisationen i en starkare position för att uppnå dess syfte. I detta fall spelar organisationskulturen en viktig roll. För om man har ett gemensamt mål som organisation och ett syfte är risken för att man blir för affärsorienterad mindre.

Det här kan du lära mer om på vårt webbinarium med David Falk den 18:e mars kl. 14:30. Om du vill anmäla dig kan du skicka en e-post till mig på ela@groupcare.com. Välkommen!