Artikel: Hur arbetar en av Norges största fackföreningar med Kultur?

Vi har etablerat några samarbetsregler som gäller för alla för i organisationen – om hur man ska uppföra sig men även uppfattas av andra. Det berättar Morten Kristoffersson som är seniorrådgivare hos fackföreningen Norsk Sykepleierforbund (NSF). Han förklarar vidare att när man går djupare in i ämnet organisationskultur förstår man att det krävs ett stort arbete för att hitta en gemensam riktning för en så stor förening som NSF.

”Det var ett stort arbete med att sätta ihop samarbetsreglerna – hela organisationen, från medlemmarna till kansliet, var med och definierade fem punkter. Arbetet med detta höll på i ett år där alla i NSF var involverade i vad som skulle lyftas fram som viktiga värderingar som vi sedan kunde basera reglerna på. Ledningen reste runt i hela landet och höll evenemang med medlemmar och anställda.

Det är inte en enkel uppgift att forma kultur och beteende, vilket också är i linje med resultaten från föreningsundersökningen. Det beror på att man inte kan diktera vad som motiverar anställda och medlemmar eller hur individer ska agera vid olika tillfällen. Dock är det detta som i stor utsträckning påverkar kulturen, vilket Morten har också en stor förståelse för.

”Även om dessa regler inte är en del av den odefinierade kulturen så har de en påverkan på den. Vi tar inga genvägar i NSF – vi gör saker ordentligt och kulturen är präglad av vilka vi är och vilka som vi representerar. Sjuksköterskor har ett högt anseende i samhället och det måste vi därför leva upp till. Organisationskulturen har därför formats därefter – att vi är ordentliga och handlar med ansvar utan att ta några genvägar.”

Som de flesta ideella organisationer kännetecknas NSF också av vilka de är och vad de arbetar med. Detta är nog en fördel för ideella organisationer, även om man är olika så delar man ofta några gemensamma grunder till varför man är medlem i organisationen. En sådan lyx kan göra arbetet med att forma kultur och riktning enklare än i ett företag som oftast inte har ett lika tydligt gemensamt mål.

”Miljön i organisationen påverkas av att vi är sjuksköterskor – ett misstag på jobbet kan kosta någon livet. Det är viktigt att inte ta lätt på saker. Vi är ordentliga och ansvarstagande och vi måste vara säkra på att vi kan dokumentera allt vi gör.”

Morten är väldigt spännande att intervjua och hans engagemang och erfarenheter kan du faktiskt också få ta del av när han håller ett gratis webbinarium den 8:e april. Du kan läsa mer och anmäla dig här.