Artikel: Att behålla medlemmar är en av de största utmaningarna bland nordiska medlemsorganisationer

 
Nordiska medlemsorganisationer kämpar som aldrig förr med att behålla sina medlemmar och frivilliga. Det finns därför flera skäl att överväga att inkludera onboarding och bibehållandet av medlemmar i sin strategiska plan. Att skapa en effektiv onboardingprocess är ett bra verktyg som har stort inflytande på organisationens kvarhållningsgrad. 

Vart tar medlemmarna vägen?
 

Antalet medlemsorganisationer i Norden ökar ständigt och kampen för att behålla medlemmarna blir allt större. Det är särskilt de äldre medlemsorganisationerna som upplever svårigheter. Enligt Frode Hübertz Haaland, forskare på Østfold Universitet, finns det flera anledningar till att vi ser en sådan tendens. Han lyfter bland annat fram den stigande inflationen, energikrisen och den ökade konkurrensen som möjliga orsaker till att medlemmar omprövar sitt medlemskap. Dessutom påpekar han att en av de största utmaningarna beror på den stora mängd val man har som medlem: ”Idag ser vi en större tendens till tidiga utträden, eftersom man som medlem har möjlighet att välja och vraka i allt större utsträckning.. Enligt Haaland är tidiga utträden sådana fall där medlemmar väljer att säga upp sitt medlemskap inom de första sex månaderna på grund av att deras förväntningar av medlemskapet inte uppfyllts. 

De som arbetar systematiskt med onboarding, förlorar i mindre grad medlemmar genom tidiga utträdanden.
Frode Hübertz Haaland

 

En målinriktad onboaringprocess stärker kvarhållandet av medlemmarna 

Enligt Haaland finns det flera åtgärder medlemsorganisationer kan vidta för att bryta den negativa trenden. Han understryker att medlemsorganisationers viktigaste uppgift är att möta sina medlemmar i deras ögonhöjd. Dessutom bör de uppmärksamma och uppvärdera medlemmarnas engagemang – oavsett om det är lokala frivilligas aktiva insatser eller ett ekonomiskt bidrag i form av en prenumeration. 

fackspråk kallas detta för social interaktion och innebär att alla nya medlemmar ska känna sig delaktiga i en större gemenskap. Det kan därför vara fördelaktigt att skapa tydliga ramar för hur man som organisation ska välkomna nya medlemmar. “De medlemsorganisationer som arbetar strategiskt med onboarding av nya medlemmar kommer att minska antalet som säger upp sitt medlemskap tidigt, samt öka tillfredställelsen bland medlemmar och effektivisera organisationens arbete”, säger Haaland. 

Att möta medlemmar ansikte-mot-ansikte är en avgörande faktor för hur vi lyckas ta in nya medlemmar.

Sophie Lundbæk
 
Danmarks Naturskyddsförening vill engagera fler danskar i naturen   

Danmarks Naturskyddsförening (DN) har under ett antal år arbetat målmedvetet med onboarding av nya medlemmar vilket har visat sig ha en positiv effekt enligt Sophie Lundbæk, organisationskonsult på DN. Kort efter att personer registrerat sig som medlem bjuds de in till ett antal gratisevenemang där de kan träffa ansiktena bakom den lokala DN-föreningen och få en inblick i organisationen. 

”Vi vill att alla våra medlemmar ska känna sig delaktiga i en aktiv organisation där de själva kan göra skillnad. Därför bjuder vi in frivilliga och medlemmar ut i naturen där vi både kan visa vårt aktiva arbete med att skydda den danska naturen, och skapa engagemang för goda naturupplevelser. Samtidigt berättar vi också ansiktemotansikte vad man som medlem kan förvänta sig av sitt medlemskap”, säger hon. 

Var nyfiken på era medlemmar 

Enligt Lundbæk är det viktigt att ta reda på vilka förväntningar de nya medlemmarna har. Därför får alla DN:s nya medlemmar ett välkomstpaket med välkomstbrev, information om medlemsförmåner och personliga erbjudanden. Medlemmarna får sedan regelbunden information genom nyhetsbrev, både från huvudföreningen och sin närmsta lokalförening. DN:s medlemsservice kontaktar också de som valt att starta ett kostnadsfritt provmedlemskap på tre månader och frågar om intresseområden och om de önskar att fortsätta sitt medlemskap. På så sätt råder det ingen tvekan om vad man som medlem kan förvänta sig av sitt medlemskap och vad medlemsavgiften täcker. 

Utöver välkomstpaketet skickar DN ut följande information: 

 • Medlemstidningen “Natur og Miljø” som handlar om aktuella trender och inspirerar till en grönare värld. Tidningen skickas fyra gånger per år och berör allt från djur och miljö, till recept och guider om hur man tar sig ut i naturen. 
 • Nyhetsbrev om erbjudanden och evenemang skickas en gång i månaden från huvudföreningen. 
 • Nyhetsbrev från den lokala DN-föreningen där medlemmar får information om lokala insatser, samt inbjudningar till lokala utflykter. 
 • Årliga kampanjer, som till exempel “Avfallsinsamling” och “Naturens vecka”, som bjuder in både medlemmar och icke-medlemmar att städa upp och vistas i naturen. 
 • Inbjudan till 1000 gratisresor runt om i Danmark. 
 • Information på hemsidan om medlemsförmåner. 
 • Inbjudan till föreningsstämman där medlemmar kan komma med förslag på insatser, och själva ställa upp som kandidater till den lokala styrelsen. 

Lundbæk menar att om man som organisation vill behålla sina medlemmar eller nå ut till nya medlemmar, är det en god idé att planera och arbeta utifrån en strukturerad kommunikationsplan som säkerställer en löpande dialog med medlemmarna.  Det är också viktigt att kontakta sina medlemmar på olika plattformar, så att man träffar olika målgrupper, säger Lundbæk. Den löpande kontakten säkerställer en bra dialog där medlemmar känner sig delaktiga, avslutar hon. 

 

    Danmarks Naturskyddsförening:
 • DN är Danmarks största gröna medlemsorganisation med över 130 000 medlemmar och 2 000 aktiva frivilliga.
 • De har 95 lokalföreningar som arbetar för en renare natur och mer hållbar framtid.
 • DN arrangerar årligen över 1000 utflykter och aktiviteter.
 • De har 100 anställda som arbetar från Østerbro i Köpenhamn.  

    Besök DN:S hemsida här

 
 
Är du nyfiken på hur Groupcare kan stötta din organisations utvecklingBoka ett icke-bindande möte med vår kommunikationschef Emil Hovøre Andersen här.

 

 Gillade du artikeln? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för mer gratis inspiration.