Anna Norrman ny medarbetare på Groupcare i Stockholm

Vi är glada över att välkomna Anna Norrman som ny senior konsult och projektledare på Groupcare i Stockholm. Anna kommer från en tidigare anställning som kanslichef på funktionsrättsorganisationen Attention där hon också har varit med och implementerat Membercare.

Anna har lång erfarenhet från arbete i intresse- och partipolitiskt styrda organisationer och har god kännedom om hur ideella organisationer fungerar. De senaste 15 åren har hon arbetat med påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå, dels i samband med politiska uppdrag men också som intressepolitisk ombudsman.

Anna blir vår första medarbetare på Groupcares nya Stockholmskontor. Här kommer hon att hjälpa existerande och nya kunder med såväl implementering av ny IT som organisationsutveckling. Annas långa erfarenhet av förändringsarbete och breda kontaktnät inom det svenska civilsamhället gör att hon också kan fungera som ett stöd för organisationen i ett större perspektiv.

”Jag ser samspelet mellan föreningsliv och IT som en demokratisatsning. Det möjliggör för föreningen att fokusera på kärnuppdraget – som att påverka samhället eller erbjuda god medlemsservice. I slutändan handlar det om att förenkla förutsättningarna att vara demokratiskt aktiv.”

Groupcares besöksadress i Stockholm är:

Groupcare AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka

Du hittar kontaktinformation till Anna Norrman här.