Mange foreninger står ovenfor utfordringer med synkende medlemstall og frivillige som gir mindre av sin tid til foreningen. Forskning viser at de organisasjonene og virksomhetene som arbeider målrettet med onboarding, er i stand til å fastholde ansatte i en lengre periode, sammenlignet med de organisasjonene som ikke har et fokus på onboarding. På årets Foreningsseminar vil dere få praktiske verktøy som dere kan anvende for å forbedre deres onboardingprosess.

Under seminaret kommer vi til å presentere ulike case og resultatene fra undersøkelsen, som viser at målrettet arbeid med onboarding (påmønstring) av nye medlemmer og frivillige er nøkkelen til fremgang. Undertemaene spenner seg fra kultur, prosesser og strategi til organisasjon og digitalisering, da disse viser seg å være nødvendige faktorer for en god onboardingprosess (påmønstringsprosess).

La deg inspirere av ledende praktikere og eksempelcasene deres, som deler innsikt og erfaringer som vil forvandle din tilnærming til medlemskap og frivillighet. Du vil ikke bare forlate seminaret med ny kunnskap, men også konkrete verktøy som du kan ta med i det foreningsnære arbeidet.

Vi avslører også resultatene fra Foreningsundersøkelsen 2023!

Foreningsundersøkelsen viser blant annet at målrettet arbeid med onboarding av medlemmer og frivillige bidrar til flere tilfredse medlemmer og større medlemsvekst i organisasjonen. Dette er din mulighet til å være i forkant av utviklingen og skape en fremtid der din forening ikke bare overlever, men blomstrer.

Meld deg på nå og vær med på å forme morgendagens foreningslandskap!


Få 50% rabatt hvis du eller en fra din forening har deltatt i Foreningsundersøkelsen

Hvis du eller én av dine kollegaer har besvart spørreundersøkelsen, får dere 50% rabatt på deltakeravgiften. Er du i tvil om noen fra din organisasjon har deltatt, kan du skrive til nettverks- og kommunikasjonskonsulent Thea Emilie Røraas her. Vi har også en eksklusiv rabatt til de som hverken har deltatt i Foreningsundersøkelsen eller er kunde av oss - du har også muligheten til å få 50% rabatt hvis du melder deg på seminaret innen 16. februar kl. 12:00!


Gled deg til å høre inspirerende foredrag fra:


"En målrettet onboardingprosess styrker fastholdelsen av medlemmer"
Frode Hübertz Haaland, førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold

Frode er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og har forsket, undervist og skrevet om organisasjon og ledelse i over 30 år. Han har bemerket seg med sin forskning innenfor leder- og ledelsesutvikling, lederes læringsprosesser og onboarding. Under Foreningsseminaret vil han fra et forskningsperspektiv, snakke om hvordan man kan imøtekomme nye medlemmer ved hjelp av den sosiale interaksjonen og hvordan man kan skape en god onboardingprosess - hvilke steg som er essensielle for at medlemmene skal forbli i foreningen og hva man skal gjøre for å unngå tidlig turnover.

"Inkludering og engasjement: Plan Norges digitale tilnærming"
Elin Tvedt, Director of Sponsorship and Individual Donors i Plan Norge

Elin er direktør for faddere og individuelle donasjoner i Plan Norge. I Plan Norge er fellesskapet og muligheten for å kunne gjøre en forskjell den store drivkraften for det organisatoriske arbeidet - blant medarbeidere og faddere. Under Foreningsseminaret vil Elin snakke om hvordan deres digitale kommunikasjonsprosess fungerer og hvordan Plan Norge personliggjør og målretter kommunikasjon til hvert enkelt medlem. Samt vil hun komme med konkrete tips til hvordan man skal fastholde medlemmer etter onboardingprosessen.

"Strategisk onboarding: nordiske suksessfaktorer"
Lisbeth Bekker, administrerende direktør i Groupcare

Lisbeth er administrerende direktør i Groupcare og vil innlede Foreningsseminaret med å presentere de viktigste resultatene fra Foreningsrapporten 2023, som ble besvart av 153 medlemsorganisasjoner i Norden Foredraget vil omhandle hvilke utfordringer medlemsorganisasjoner i Norden møter når de arbeider med onboarding og hvilke gevinster det finnes med å arbeide strategisk med onboarding. Lisbeth vil også presentere onboardingmodellen, som ble utviklet i samarbeid med deltakerne på den danske Foreningskonferansen, høsten 2023. Onboardingmodellen er et hands-on verktøy som trinn-for-trinn guider din forening gjennom de fem viktigste strategiske områdene i en god onboardingprosess.Inkludert i deltakergebyret:
  • Enkel frokostservering (fra kl. 08:30)
  • Deilig kyllingsalat til lunsj
  • Kaffe/te