Foreninger er vigtige demokratiske aktører, som er sat i verden for at tale medlemmernes sag. Mange foreninger er drevet af frivillige ildsjæle, der ikke altid har ressourcerne til at understøtte den politiske interessevaretagelse. Og derfor bliver det ofte et område, der bliver overskygget af administrative arbejdsgange og processer.

Et øget fokus på politisk interessevaretagelse er dog et vigtigt skridt på vejen for at fremme medlemmernes sag. Men hvad skal der til at, for at foreningen kan tænke politisk interessevaretagelse ind i hverdagen?

Det kan du blive klogere på, når vi holder seminaret: ''Politisk interessevaretagelse - Foreningens stemme'' 

Under seminaret får du: 
  • Indblik i, hvordan jeres forening kan udføre lobbyarbejde med de ressourcer, der er til rådighed.  
  • Eksempler fra cases, der har arbejdet med politisk interessevaretagelse, og hvordan det har skabt værdi. 
  • Konkrete råd og værktøjer, der kan bruges til at planlægge og implementere konkrete indsatser.  

På seminaret vil seniorkonsulent Michael Rugaard dele ud af sine erfaringer med politisk interessevaretagelse. Michael har gennem de seneste 20 år arbejdet med interessevaretagelse i både små og mellemstore virksomheder. Han har en baggrund som cand. scient. pol. og er tidligere direktør i FRR (Foreningen for registrerede revisorer) samt faglig direktør i FSR – Danske Revisorer. 

‘’Jeg har set, hvordan foreninger med få, men dedikerede ressourcer kan styrke den politiske interessevaretagelse. Det handler om en grundig forberedelse og at gøre arbejdet til en del af rutinen’’.  

-Michael Rugaard, Seniorkonsulent i virksomheden RUGAARD

Hvem retter kurset sig til? 

Kurset henvender sig til både små og store foreninger og organisationer, som ønsker at styrke og fremme medlemmernes sag over for politikerne på Christiansborg, men som har svært ved at nå det i det daglige. 

Tilmelding
  • Seminaret er gratis, men forudsætter, at du bliver tilmeldt Groupcares nyhedsbrev. Sidste frist for afmelding er den 21. februar 2024.
  • Vær opmærksom på, at vi opkræver vi et no-show-fee på 250 DKK, hvis du ikke møder op på selve dagen. 
  • Vi forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, hvis der er under femten tilmeldte. 

Vi glæder os til at se dig!