Integritetspolicy

Oavsett om du är kund och använder vår lösning, eller om du bara har registrerat dig till ett av våra evenemang: Din integritet och din personliga information är säker hos oss.

 

Vi värnar om ditt privatliv

EG Membercare värnar om din integritet, här kan du läsa om när vi registrerar din personliga information, vad vi använder informationen till och hur din information hanteras.

Övergripande datapolicy

EG Membercare är en danskägd verksamhet placerad i Danmark som värnar om kundernas och användarnas integritet. Därför strävar vi alltid efter att följa rådande lagstiftning på personuppgiftsområden samt rekommendationer från relevanta tillsynsmyndigheter. Detta rekommenderar vi även alltid våra kunder och samarbetspartners att göra. Vi har dessutom i förbindelse med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som började gälla 25:e maj 2018 genomgått alla våra arbetsprocesser och uppdaterat vår integritetspolicy. EG Membercare har inget intresse av att använda personuppgifter för någon typ av kommersiellt ändamål, med undantag för anmälan till EG Membercares nyhetsbrev, vars mottagare då och då mottar kampanjmejl om EG Membercare produkter eller tjänster.

EG Membercares nyhetsbrev

Vid anmälan till EG Membercares  nyhetsbrev accepterar man att e-post, namn och den organisation man tillhör registreras. Uppgifterna används för e-postutskick om föreningsrelaterade ämnen, inbjudningar till evenemang samt nyheter om EG Membercare och företagets produkter. Man kan när som helst avanmäla sig nyhetsbrevet genom att klicka på ”Avanmäl nyhetsbrev” längst ned i själva nyhetsbrevet, därefter kommer man inte att motta fler e-post från EG Membercare. Man kan även alltid se vilka data som är registrerade på ens person genom att klicka på länken ”Uppdatera mina preferenser”. Efter anmälan till nyhetsbrevet mottager man genast ett bekräftelsemejl som visar vilka data vi har registrerat samt även ger möjlighet att ångra anmälan. Därutöver mottager man efter en timme ett välkomstmejl som beskriver vad för typ av information man kan förvänta sig att få via nyhetsbrevet. I detta mejl blir man även informerad om att man när som helst kan avanmäla sig nyhetsbrevet genom länken längst ned i själva mailet.

EG Membercare använder nyhetsbrevstjänsten MailChimp för utskick av nyhetsbrev och det är i den lösningen som data registreras. MailChimp ger oss möjligheten att se vem som öppnar nyhetsbreven och vilka länkar mottagare klickar på. Vi har i förbindelse med GDPR ingått ett uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal. MailChimp säkerställer att deras säkerhetsnivå och generella hantering av data lever upp till den gällande personuppgiftslagstiftningen i EU.

Anmälan till nyhetsbrev via Sleeknote (pop-up på hemsidan)

EG Membercare använder tjänsten Sleeknote för att skapa pop-up-meddelanden på vissa sidor på www.groupcare.com. Via Sleeknote kan man anmäla sig till Groupcares nyhetsbrev. Vid anmälan till listan via Sleeknote registreras e-post, namn och den organisation man tillhör. Dessa uppgifter sparas i Sleeknote och överförs automatiskt till MailChimp via en integration. Uppgifterna i Sleeknote raderas automatiskt efter tre (3) månader. EG Membercare har ett personuppgiftsbiträdesavtal med Sleeknote.

EG Membercares hemsida

Genom att besöka www.groupcare.com accepterar man att EG Membercare använder cookies. Detta aviseras man om via en liten pop-up längst ned på sidan första gången man besöker hemsidan. EG Membercare använder cookies för statitiska ändamål med hjälp av Google Analytics och Leadfeeder. Det betyder att vi registrerar trafiken på hemsidan och vilka delar av hemsidan som användarna besöker så att vi löpande kan förbättra designen och flödet på hemsidan till fördel för de besökande.

EG Membercare använder Google Analytics för statistik gällande besökare och användande av hemsidan. EG Membercare har ingått ett uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal med Google för att säkerställa att hantering och lagring av data lever upp till rådande lagstiftning. Data i Google Analytics sparas bara så länge de är relevanta för statistiska ändamål.

EG Membercare använder Leadfeeder för att se vem som besöker hemsidan. Leadefeeder kan via IP-adressen visa vilka organisationer som besöker hemsidan. Groupcare har ingått ett uppdaterat personuppgiftsbiträdesavtal med Leadfeeder för att säkerställa att hantering och lagring av data lever upp till rådande lagstiftning. Data i Google Analytics sparas bara så länge de är relevanta för statitiska ändamål.

EG Membercare använder Sleeknote för att generera pop-ups på hemsidan. Dessa pop-ups varierar sett till syfte och format. Vissa har till syfte att besökare kan anmäla sig till nyhetsbrevslistan medan andra ger möjligheten för att bli uppringd eller för att ge besökaren information. Sleeknote använder Piwik för att spåra besökare och på så vis samla in statistik samt säkerställa att man endast får pop-up-meddelandet det önskade antalet gånger (så man inte får samma pop-up varje gång man besöker hemsidan).

Registrering i förbindelse med EG Membercares evenemang, kurser m.m.

EG Membercare arrangerar löpande evenemang, konferenser och kurser. I förbindelse med anmälan till dessa är det nödvändigt att man som besökare uppger relevant information i form av namn, organisation, e-postadress m.m. Dessa upplysningar registreras.

Vid anmälan till evenemang, konferenser eller kurser via EG Membercares egna självbetjäningslösning Membersite, ska man skapa en profil innan man kan anmäla sig till evenemanget. I förbindelse med upprättandet av en profil registreras de angivna data i systemet. Innan man registreras ombeds man acceptera EG Membercares handelsvillkor som också beskriver dataregistreringen. Genom att använda självbetjäningslösningen blir det lättare att anmäla sig EG Membercares framtida evenemang, då ens personuppgifter sparas. Därför behöver man inte upprätta en ny profil vid nästa tillfälle. Om man inte vill att ens uppgifter sparas efter att evenemanget ägt rum kan man när som helst få sina data raderade genom att skriva till eha@groupcare.com.