Effektiviser og styrk det administrative arbejde med afstemningsmodulet

Afstemninger spiller en vigtig rolle for foreningens demokratiske processer og organisatoriske beslutninger. Afstemninger er bl.a. relevant ifm. afholdelse af generalforsamlinger og årsmøder. Det er her, medlemmerne har mulighed for at udtrykke deres meninger, stemme på eksisterende eller nye kandidater og dermed sætte retningen for foreningens fremtid.

Mange foreninger bruger imidlertid stadig tid på manuelle arbejdsgange, når de afholder afstemninger - det er både tidskrævende og dyrt. På kurset kan du høre mere om de mange fordele, der er ved digitale afstemninger.

Med afstemningsmodulet kan jeres forening bl.a.:
  • Minimere fejl og højne sikkerhedsniveauet
  • Automatisere afstemninger
  • Sikre hurtigere resultater
  • Opnå større grad af fleksibilitet
På kurset kommer vi ind på flg.:
  • Oprettelse af afstemninger, herunder afstemning på en eller flere kandidater samt netværk og udvalg
  • Opsætning af stemmeberettigede udvalgsposter og medlemmer
  • Oversigt over afstemninger
  • Pris for anvendelse af modulet

Webinaret afholdes digitalt via Microsoft Teams. Du vil modtage en e-mail med link senest dagen før afholdelse.

Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte kommunikationskonsulent Anne Chahboun på ac@groupcare.com.

Afbestillingsbetingelser
  • Vi forbeholder os retten til at aflyse webinaret, hvis der er færre end fem deltagere.
  • Fristen for at afmelde sig kurset er d.22. februar kl.12.00.

Vi glæder os til at se dig!