Mange foreninger oplever netop nu, at medlemstallet er faldende, eller at de frivillige er investerede kortere tid end tidligere. Og det har betydning for både bundlinjen og i sidste ende også foreningens overlevelse. Forskning viser, at de organisationer og virksomheder, der arbejder målrettet med onboarding, er i stand til at fastholde ansatte i længere sammenlignet med organisationer, der ikke har fokus på onboarding. Men hvordan ser det ud i foreningsverdenen? Er onboarding af nye medlemmer og frivillige også en naturlig del af nordiske foreningers DNA, eller kæmper foreninger med at tænke onboarding af nye medlemmer og frivillige ind i de strategiske rammer?

Det kommer vi til at gå i dybden med på Foreningskonferencen 2023, hvor temaet er onboarding af nye medlemmer med fokus på følgende undertemaer: Kultur, processer, strategi, organisationen samt digitalisering.

På dagen deltager førende praktikere og cases, som vil dele ud af deres erfaringer. Ligesom du vil få konkrete redskaber, som kan tage med hjem og bruge i din egen forening. Under konferencen løfter vi også sløret for årets resultater fra Foreningsundersøgelsen 2023

Få 50 % rabat hvis du eller en fra din organisation har deltaget i Foreningsundersøgelsen

Hvis du eller en af dine kollegaer har besvaret spørgeskemaet får I rabat. Er du i tvivl om nogle fra din organisation har deltaget, kan du skrive til kommunikationskonsulent Anne Chahboun her.

Tilmeld dia via dette link (eller nederst på siden).


Glæd dig til at høre inspirerende oplæg fra:


''Medlemmerne skal føle sig hjemme fra dag ét''
Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

Hans medarbejdere beskriver ham som ‘’energisk’’, og at han får ting til at ske. I 2018 overtog Brian Mikkelsen posten som administrerende direktør i Dansk Erhverv efter en lang karriere som konservativ folketingspolitiker og minister. Som direktør har han været med til at styrke synliggørelsen af Dansk Erhvervs arbejde over for politikere og interessenter, samtidig med at organisationen er vokset markant. Dansk Erhverv tæller nu 18.000 vidt forskellige medlemmer – fra lokale bagerforretninger til grønne energikæmper – ligesom der er blevet flere medarbejdere i lokalerne på Børsen, hvor erhvervsorganisationen holder til. På konferencen vil Brian Mikkelsen bl.a. fortælle om, hvordan Dansk Erhverv arbejder med at få både nye medlemmer og nye medarbejdere godt om bord i organisationen, ligesom han vil briefe på Dansk Erhvervs store fokus på fastholdelse af medlemmer.

''En digital forening er lig med en agil forening''
Anne Bou Casals, direktør for medlemsrådgivning og IT i Lederne

Digitalisering er med til at påvirke den måde foreninger organiserer sig på. En succesfuld digital forening, hvor medlemmerne føler sig engagerede og forbundne og kan få løst deres ærinder hurtigt og nemt, er godt rustet til fremtidens udfordringer. Der er derfor flere gode grunde til at tænke digitalisering, onboarding af nye medlemmer samt medlemsservice sammen, hvis foreningen ønsker at fastholde medlemmer i fremtiden. Det kan direktør i Ledernes Hovedorganisation Anne Bou Casals skrive under på. På konferencen vil hun fortælle om, hvordan Lederne som fagforening anvender medlemsdata og digitale værktøjer til at forbedre deres medlemsservice og hvordan et helt nyt nyhedsbrevssystem skal kunne hjælpe dem med at onboarde nye medlemmer i fremtiden.

''Når fællesskabet driver værket''
Dorthe Petersen, adm. direktør i Plan Børnefonden

I Plan Børnefonden er det fællesskabet og muligheden for at gøre en forskel, der er drivkraften i og omdrejningspunktet for organisationens arbejde – både blandt medarbejdere og sponsorere. På konferencen vil administrerende direktør Dorthe Petersen fortælle om, hvordan og hvorfor det kulturelle værdisæt spiller en afgørende rolle for det strategiske og praktiske arbejde med onboarding af nye medlemmer.

''Alle foreninger bør have en onboardingstrategi''
Ane Grubb, Fondsrådgiver i VELUX FONDEN

Ane arbejder til daglig som fondsrådgiver ved VELUX FONDEN på det Sociale Uddelingsprogram, der blandt andet støtter civilsamfundsprojekter med fokus på inkluderende fællesskaber. Ane er uddannet ph.d. i sociologi og har i ti år arbejdet som forsker og underviser ved Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Som forsker har hun været med til at udgive bogen: ’Match: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i civilsamfundsorganisationer’ (2022). I bogen undersøger forfatterne både de frivilliges motiver for at blive frivillig, samt hvilken betydning de frivillige organisationers rammer og støtte har for at fastholde frivillige. På konferencen vil Ane byde ind med perspektiver på, hvordan man kan tænke frivillighed anno 2023. Her vil hun komme med eksempler på, hvorfor det er vigtigt at tænke rekruttering og fastholdelse ind i både de strategiske rammer og i den organisatoriske hverdag.Paneldebatten


Ole Buch Rahbek, generalsekretær i KFUM-spejderne

KFUM-Spejderne har i de senere år gennemgået en rivende udvikling med fokus på den digitale omstilling i forhold til medlemsregistrering og brug af data. På foreningskonferencen vil generalsekretær i KFUM-spejderne Ole Buch Rahbek bidrage med indsigt i foreningens rejse henimod en mere dynamisk foreningsstruktur, herunder tiltag i forhold til onboarding og fastholdelse af medlemmer. KFUM-spejderne er et spejderkorps med omkring 28.000 medlemmer i hele Danmark med både børn og ledere som målgruppe, som hvert år arbejder for at engagere flere unge i aktiviteter i naturen.

Kirsten Munch Andersen, partisekretær i Moderaterne

Moderaterne kom på alles læber under Folketingsvalget i november 2022, hvor partiet endte med at sikre sig en plads i Regeringen. Siden partiets spæde start, er der kommet mange nye medlemmer til - og det har stillet store krav til partiets onboarding og måde at strukturere deres arbejde på. På Foreningskonferencen vil partisekretær Kirsten Munch Andersen fortælle om, hvordan det er at gå fra at være en idé på et tegnebræt til at blive Danmarks tredje største parti, samt hvilke udfordringer og gevinster, der er ved at tænke onboarding ind fra starten.

Jens Jonatan Steen Madsen, adm. direktør i Demokratisk Erhverv

Danske organisationer bør have et større fokus på onboarding og rekruttering af unge, hvis der skal være nok frivillige hænder i fremtiden. Derfor har tænketanken Demokratisk Erhverv i samarbejde med Tuborgfondet og en række demokratiske virksomheder over de næste par år valgt at arbejde for at engagere flere unge i medlemsdemokratiet og få dem ind i bestyrelseslokalerne. Som forening har Demokratisk Erhverv selv oplevet en markant stigning i både medlemstal og ansatte inden for de seneste fire år – og her er professionalisering og intensivering af deres onboardingforløb topprioritet. På konferencen vil administrerende direktør Jens Jonatan Steen Madsen dele erfaringer og fortælle, hvad foreninger skal være særligt opmærksomme på, når de onboarder frivillige/medlemmer samt ansatte.Inkluderet i deltagergebyret er:
  • Morgenmad (fra kl. 08:30)
  • Lækker frokost
  • Kaffe/the
  • Din trykte version af Foreningsrapporten 2023