Frivillige, medlemmer og fremtidige kollegaer ønsker i økende grad å være en del av organisasjoner som tilbyr like muligheter og gir rom for alle.

Med dette i bakhodet, er temaet for vårt foreningsseminar “inkludering og mangfold”. I løpet av en formiddag, vil du som deltaker få være med på inspirerende foredrag og lærerike workshops av eksperter på området, i tillegg til å få møte andre medlemsdrevne organisasjoner rundt om i Oslo. Vårt mål er at du skal få ta del i ny kunnskap og nye perspektiver, samt ta med deg nyttige verktøy som du kan bruke i arbeidet med din forening.

Å arbeide med mangfold og inkludering handler om å skape organisasjoner som gir plass til alle, og hvor du kan dra nytte av fordelene med mangfold. Resultatene fra Foreningsundersøkelsen viser at foreninger som arbeider målrettet med mangfold og inkludering opplever en stigende medlemsvekst, i motsetning til de som ikke arbeider aktivt med denne problemstillingen. Her bemerker de norske foreningene seg da de går foran som mangfoldsforløpere for de svenske og danske foreningene.

Det endelige programmet vil presenteres i løpet av de kommende ukene.

Sosan Asgari Mollestad, Norges Bygdekvinnelag

Sosan Asgari Mollestad er rådgiver for inkludering og mangfold hos Norges Bygdekvinnelag og har hovedansvaret for pilotprosjektet “Sammen for inkludering” og satsningen “KvinnerUT - Mestring og Kompetanse”. Hun har et brennende engasjement for kvinners rettigheter, inkludering og mangfold. Sosan vil holde et foredrag om hvordan Norges Bygdekvinnelag arbeider målrettet med mangfold og inkludering i organisasjoner gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving blant medlemmene, for å kunne inspirere andre foreninger.


Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge

Ida Marie Holmin er assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge og har vært prosjektleder for deres inkluderingsprosjekt siden 2011. Frivillighet Norge har utformet “Mangfoldsplakaten” som et verktøy for å arbeide for etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner, men også for å øke mangfoldigheten i en organisasjon. Ida vil i tillegg til å presentere plakaten holde en inkluderingsworkshop med inkluderingskortstokken for å få deltakerne til å aktivt tenke gjennom hvordan organisasjonen arbeider med mangfold og inkludering, og hva man kan gjøre for å skape en mer mangfoldig og inkluderende forening.


Lisbeth Bekker, Groupcare

Lisbeth Bekker vil innlede seminaret med å presentere resultatene fra Foreningsrapporten 2022, som ble besvart av 177 medlemsorganisasjoner i Norden. Undersøkelsen fokuserer på mangfold og inkludering i forhold til kjønn, alder og etnisitet. Innlegget vil omhandle hvilke utfordringer medlemsorganisasjoner i Norden møter og hvordan man kan arbeide strategisk for å utnytte mangfoldets fordeler.


Har du eller en kollega i din organisasjon besvart vår foreningsundersøkelse, kan du delta på foreningsseminaret til en rabattert pris (395 kr ekskl. mva.). Hvis du er usikker på om din forening har deltatt, vennligst kontakt oss her

Ordinær pris for seminaret er 795 NOK (ekskl. mva.).

I tillegg til foredrag og workshop, inngår deltakeravgiften:

  • Servering av enkel frokost og kaffe (fra 08.30)
  • Servering av focaccia sandwich (12.00)
  • En egen kopi av Foreningsrapporten 2022: foreningen for alle (oversatt til norsk)