Groupcare gleder seg over å kunne invitere til et fullt program med fokus på verving, rekruttering og aktivering av medlemmer og frivillige. Vi får presentasjoner fra tre fantastiske organisasjoner som alle har lyktes med strategisk medlemsverving over lang tid. 

På konferansen vil Groupcare også presentere foreningsundersøkelsen med resultater fra over 150 foreninger fra Norden.
  • God lunsj
  • Du får med deg en kopi av foreningsundersøkelsen

Program

Karl Kristian, lagbygger, Senterpartiet 

Etter å ha hatt ansvaret for valgkampturné i 2017 begynte Karl Kristian å jobbe mer organisatorisk med å starte lokallag i alle norske kommuner. Senterpartiet har hatt vekst hvert år de siste 7 årene, og var det partiet som gikk mest frem ved stortingsvalget i 2021.

Kristian vil dele fra deres arbeid med å engasjere lokallagene, og hvordan han og øverste politiske ledelse har jobbet aktivt med disse alle årene de har vært i opposisjon på stortinget. Senterpartiet møter folk der de er, ser de, snakker med dem, ansikt til ansikt. Et varmt møte mellom mennesker kan ikke erstattes av en kald datamaskin.

Monica Lundemo Holmen, Organisasjonsdirektør og Unni Bøkestad, fag- og markedsdirektør, NITO

NITO har en bred lokal tilstedeværelse, og organisasjonsavdelingen ivaretar og følger opp 1700 bedriftsgrupper, 4500 tillitsvalgte og 19 lokale NITO styrer fordelt på 5 regioner. I NITO har vi også jobbet systematisk med å sikre medlemmene våre relevante og gode økonomiske medlemsfordeler, og i tillegg har vi spisset og tydeliggjort kommunikasjonen vår. NITO er støttespiller for ingeniører og teknologer. 

"Det viktigste vi har gjort er å bygge opp kompetanse og ressurser for ivaretakelse av tillitsvalgte og bedriftsgrupper i de ulike bedriftene der vi har medlemmer, og å etablere nye bedriftsgrupper der det er flere NITO medlemmer i en bedrift."

Monica har vært ansatt som som HR sjef i NITO siden 2011, og ble organisasjonsdirektør i 2020.

Norges KFUK-KFUM

Alle organisasjoner har «øke antall medlemmer» som strategipunkt nr. 1 – men hva går vi da glipp av? Hva gjør vi når potensielle medlemmer ikke er så interessert i å være «medlem»? KFUK-KFUM så etter andre målindikatorer for å øke sin sosiale effekt i samfunnet.

Ved å fokusere på deltakere – telle og ønske deltakere – har KFUK-KFUM gått nye veier, med nye prosjekter, ny finansiering og truffet helt nye målgrupper.

KFUK-KFUM vil fortelle om sitt arbeid fra beslutningen i styret, til kommunikasjonen utad, erfaringene de har gjort seg hittil med 15 000 medlemmer og 15 000 deltakere, og utfordringene de nå står foran i dette eksperimentet.

Lisbeth Bekker, Adm. Direktør, Groupcare

Lisbeth Bekker har vært administrerende direktør for Groupcare siden 2012. Lisbeth åpner konferansen ved å blant annet gi ett innblikk i resultatene fra den store Foreningsundersøkelsen som ble gjennomført som forberdelse til konferansen. Undersøkelsen har hatt fokus på verving av medlemmer, der 178 representanter fra forkjellige nordiske medlemsorganisasjoner har delt sitt syn på utvikling og strategi.