Valg af leverandør: Faglig indsigt og entydigt branchefokus gav sikkerhed

Vi har talt med Hærens Korporal og Konstabel Forening i forbindelse med fagforeningens igangværende implementering af ny sammenhængende medlemsløsning.

Egentlig havde HHKF set sig varm på en anden leverandør, da Groupcare kom på banen. Kombinationen af foreningsfaglig indsigt og sammenhængende IT, der kunne styrke dataopsamling og automatiserede arbejdsgange var udslagsgivende for valget af Groupcare.

”Dét vi kiggede på var, om leverandørerne havde kendskab til faglige organisationer – Fx om konsulenterne kendte til fagforeningsområdet og om de havde kendskab til, hvordan organisationen i en fagforening er bygget op og håndteringen af medlemskontingent. Dette var afgørende for os – uagtet Membercare er et standardsystem, som vi som organisation også skal tilpasse os. Der var ingen af de andre leverandører der havde den samme kendskab til vores verden.” – Fortæller Yvonne Qvist, der er afdelingsleder i HKKF.

Derudover var det vigtigt, at løsningen kunne trække relevante data og skabe sammenhæng og automatiserede arbejdsgange på tværs af platforme og processer – man ønskede at lette de manuelle processer.

”Som fagforening var det centralt for os, at den samlede løsning med integration til andre systemer skulle højne vores serviceniveau og give bedre sagsbehandling med kortere svartider. Kursusdelen var vi særligt begejstrede for, da det er et område, hvor vi nu har noget manuelt arbejde og lidt tunge arbejdsgange. Systemet skulle også kunne håndtere hele klubstrukturen og hierarkiet omkring arbejdet med tillidsvalgte som er vigtigt for os som fagforening.” – Fortæller Yvonne Qvist.

En ting er, at erhverve en ny løsning der kan løfte organisationen og optimere arbejdsgange, noget andet er at arbejde med en leverandør, der sætter implementering, uddannelse og læring i højsæde.

”Projektforløbet fungerer godt som en løbende proces, hvor der er en god gensidig dialog. Test- og implementeringen er gået rigtig godt med hurtig tilbagemelding – hvor bolden hele tiden bliver givet videre. De forskellige workshops har været guld værd. Vi har ind til videre afholdt 4-6 workshops – med gode formater og i god tone.”

”Derudover har det fungeret godt at involvere alle relevante medarbejdere, altså dem der har fingrene i mulden, da det skaber bedre stemning og flere inputs til opsætningen. Det er med til at give motivation og ejerskab.” – siger Yvonne Qvist.

HKKF valgte i slutningen af 2017 af underskrive aftale med Groupcare om levering af en ny sammenhængende medlemsløsning centreret omkring medlemssystemet Membercare med henblik på senere at integrere selvbetjeningsløsningen Membersite.