Skab succes med den digitale transformation

Hvorfor løber mange panden mod en mur i arbejdet med at transformere organisationen digitalt? Og hvad kendetegner en vellykket digital overgang? I forsøget på at besvare dette sætter vi i Groupcare fokus på arbejdet med den digitale transformation. Dette gør vi ved at afdække potentialer og faldgruber gennem den årlige Foreningsundersøgelse, som lægger til grund for Foreningskonferencen 2019, hvor undersøgelsens resultater vil blive uddybet og begrundet.

2. april 2019

Vi har tidligere skrevet artikler om, at «den digitale udvikling halter», og friske rapporter viser, at flere foreninger slider med at hænge på i den digitale udvikling. En digital transformation er ingen enkel sag at implementere og organisere. Det kræver i mange tilfælde organisatoriske forandringer, men er græsset grønnere på den anden side?

For de fleste vil det korte svar være, ja! En vellykket digital transformation kendetegnes ved at både ansatte og medlemmer foretrækker de nye processer frem for de gamle analoge. Men kun at digitalisere manuelle opgaver er ikke tilstrækkeligt i sig selv. Man er nødt til at tænke nyt og løse opgaver på innovative måder – fra person og proces til teknologi og ledelse. En organisation har typisk flere mål med digitaliseringsprojektet, men at brugeroplevelsen – eller medlemsoplevelsen – forbedres, er altid afgørende.Vi har tidligere skrevet artikler om, at «den digitale udvikling halter», og friske rapporter viser, at flere foreninger slider med at hænge på den digitale udvikling. En digital transformation er ingen enkel sag at implementere og organisere. Det kræver i mange tilfælde organisatoriske forandringer, men er græsset grønnere på den anden side?

For foreninger over en bred kam er arbejdet med digitalisering og den fortsatte teknologiske udvikling en udfordring. Frivillighed Norge gennemførte en undersøgelse blandt frivillige organisationer i 2018, den viser, at 58% af de adspurgte mener, at den teknologiske udvikling vil komme til at udfordre deres organisation i særlig stor eller i stor grad, over de næste år.

Få et forspring på den digitale udvikling

Accenture peger i en rapport på, at et stærkt brugerfokus er fundamentalt for at lykkes med at udvikle digitale løsninger, som kan løse reelle problemstillinger, samt at digitale kompetencer må implementeres på tværs af organisationen. Rapporten, der ser nærmere på skandinaviske NGO’er og foreninger, slår fast, at sektoren ikke lykkes med at frigøre det fulde digitale potentiale, og at de er udfordret med at implementere det digitale i strategien såvel som i kulturen. Dem der formår at «catch up» vil have et forspring i et landskab præget af stadig flere aktører.

Groupcare ønsker at bidrage til, at foreninger får et digitalt forspring – og derfor sætter vi i år fokus på digitale transformationer.

Det gør vi, fordi vi ved, at det netop er her mange foreninger har mest at hente. Digitale løsninger kan frigøre tid og ressourcer, så foreningen kan bruge tiden på det vigtigste – nemlig medlemmerne.

Foreningskonferencen afholdes i år for tiende gang, og forud gennemføres undersøgelsen der udpeger digitale trends og udviklingspotentialer i foreningsnorden. Deltager man i undersøgelsen får man 50% rabat på Foreningskonferencen! Følg med på vores nyhedsbrev, hvor oplægsholdere ved konferencen løbende vil blive offentliggjort.

Deltag via dette link i Foreningensundersøgelsen og vær med til at belyse, hvordan man opnår succes med digital transformation.

*58% af de adspurgte i undersøgelsen af frivillige organisationer i Norge, gennemført af Frivillighet Norge.

Kilder:

Accenture. (2019). Catching up with society – A digital reality check for Nordic NGOs. https://www.accenture.com/no-en/insight-nordic-digitalngo

Frivillighet Norge. (2018). Kartlegging av behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivillighet. http://www.frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/Frivillighetspolitikk/Rapport_final.pdf

Bildet: http://freedomandsafety.com/en/tags/catalysts-digital-transformation