Sæt kryds i kalenderen! – Det fulde program til Foreningskonferencen 2018 er klar

Vi er glade for at kunne præsentere det samlede program til Foreningskonferencen 2018. Under temaet ”Den digitale medlemsorganisation 2018” starter vi første halvdel af dagen ud med fokus på digitaliseringens betydning for samfundet og demokratiet, med et oplæg ved Lisbeth Bech Poulsen. Herefter bevæger vi os over i dataetikkens vigtige men komplicerede verden hvor Pernille Tranberg og Thomas Brenøe vil give hvert deres perspektiv på databrug og etik.

Eftermiddagen ligger ud med en fremtidsworkshop, hvor jeres ekspertise bringes i spil. Med så meget foreningsviden samlet på ét sted er det interessant at høre jeres perspektiver: Hvordan fremtidens digitale medlemsorganisation ser ud? Og hvordan vil medlemmerne kunne drage nytte af de digitale muligheder?

Herefter følger to konkrete foreningscases. Først vil Pia Mulvad fra LO fortælle om deres brug af data til medlemsudvikling, med særlig fokus på den store sammenlægning med FTF, og derefter vil Mads Thomsen for Ungdomsskoleforeningen fortælle om, hvordan deres digitale setup har skabt mere sammenhæng og nye muligheder i foreningsarbejdet.

Afslutningsvis vil Mikkel Flyverbom, der er professor i digitale transformationer på CBS, fortælle om de organisatoriske udfordringer samt muligheder som øget digitalisering kan give.

Vi ser frem til en spændende dag i foreningernes tegn!

Du kan læse mere om hvert oplæg og tilmelde dig og din kollega via dette link.