Postkort fra Venstres Ungdom: At holde gejsten oppe i en ungdomsforening under corona

At drive en ungdomsforening, der udover sin politiske vægtning bygger på et grundlag af sociale sammenhænge og relationsdannelse, kan være en udfordrende opgave i tider, hvor man ikke kan mødes i fysisk forstand. Det fortalte Sebastian Bærnthsen, næstformand i Venstres Ungdom, om i et interview med Groupcare i forbindelse med temadækningen Postkort fra foreninger.

Svært at holde medlemsgejsten oppe i det digitale

Ikke overraskende kunne næstformand Sebastian Bærnthsen berette om, at medlemmerne i Venstres Ungdom glædede sig til at kunne mødes fysisk igen. Her bemærker han, at mange medlemmer gerne vil være aktive, men hvis motivation bliver dæmpet, eller i hvert fald ikke i lige så høj grad løftet, af de digitale arrangementer. Her kommenterer Sebastian, at det til tider kan være svært at ”holde den samme gejst oppe”, på trods af de digitale initiativer.

Højere tilslutning i takt med coronas vedbliven

Trods en lavere medlemsgejst har Sebastian lagt mærke til en udvikling i medlemmernes forhold til de digitale initiativer, fra begyndelsen af coronas tag på samfundet og frem til nu. Her udtaler han at medlemmerne i starten var mere skeptiske over for det digitale møde, da der eksisterede en generel forhåbning om, at corona kun ville vare nogle måneder. Dog, nu hvor det efterhånden er blevet klart for alle, at vi må affinde os med, at der går noget tid før vi rigtigt kan vinke farvel til pandemien, oplever Sebastian at flere deltager i de online arrangementer, selvom de ikke kan helt det samme som de fysiske kan. Det er der én god grund til, siger Sebastian, nemlig at ”de savner fællesskaberne.”

Tid til prioritering: digital omstilling på hverning og rekruttering

At forbedre sig digitalt har været en nødvendig prioritering for mange foreninger under corona, herunder for Venstres Ungdom. Her kan Sebastian fortælle, at foreningens fokus på det digitale felt særligt har rykket sig i forhold til at forbedre sin annoncering i forbindelse hvervning og rekruttering af medlemmer. Denne form for digital hvervningskampagne er ifølge Sebastian et nyere fokus for foreningen, men et nødvendigt fokus, som de også kan tage med sig videre efter corona:

”Tidligere har vi jo været ude på skoler med flyers og sådan, og på den måde gjort os bemærket – nu er vi nødt til at være skarpe på, at vi skal ramme folk digitalt.”

Det digitale kan supplere, men ikke erstatte det fysiske

Da vi spurgte Sebastian, om Venstres Ungdom så potentiale i at tage det digitale fokus med sig videre på den anden side af corona, var svaret ja. Dog understregede han, at det digitale kun bør integreres, hvor det giver mening. I denne forbindelse kommenterede Sebastian, at fremtidige møder der kræver deltagelse fra individer som er spredt ud over landet, gav god mening at beholde i det digitale rum: ”Det ville være nemmere for vores medlemmer, og egentlig også billigere.” Men når det kommer til større begivenheder, såsom faglige arrangementer, giver det stadig bedst mening at mødes fysisk: ”Selvom det er en faglig dag eller et fagligt arrangement, er det også præget af sociale sammenhænge.”

Vigtigt at prioritere de ting som driver foreningen

Selvom Sebastian klart forudser, at Venstres Ungdom omstiller sig til det fysiske rum igen så snart, det er muligt og hvor det giver mening, har han erfaret en vigtig læring under corona. Her konstaterer han, at de i foreningen har oplevet hvor vigtigt det er at have et forpligtende fællesskab, hvor man har forventninger til hinanden:

”Når man har oplevet at man ikke kunne afholde flere ting, så tror jeg at folk er blevet meget bevidste om, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden med at sørge for, at forpligtige hinanden på at afholde arrangementer.”

Her forklarer Sebastian, at det er gået op for ham, hvor meget det betyder at holde ved og få afholdt arrangementer, selvom enkelte af dem til tider kan virke mindre betydningsfulde, eller deres betydning bliver overset:

”I det store billede betyder det måske alligevel ret meget (…) uanset om man er en lille forening, at man sørger for at prioritere de ting, som driver foreningen.”

Hold ved i arrangementerne for de unges skyld

Sebastian pointerer vigtigheden af at holde ved i sine arrangementer, med en kommentar om, at selvom nogle sociale initiativer kan virke ubetydelige for sig selv, gør summen af dem en kæmpe forskel, især for Venstres Ungdoms generelle unge medlemsalder: ”Man kan bare se det på statistikken, de negative statistikker for, hvordan unge har det nu om dage.” 

Altså gør vi os klogt i ikke at underminere, hvor vigtigt det i disse tider er at holde fast i de forskellige sociale initiativer i foreningslivet, også selvom de stadig til dels må foregå over skærm.