Når forening møder forretning

 

Foreninger er vigtige demokratiske aktører som hver dag arbejder for en bestemt sag. Mange foreninger kæmper imidlertid med at få enderne til at mødes, fordi de enten ikke tager nok for deres produkter eller har overblik over relevante indtjeningsmuligheder. Ved at have fokus på kommercielle aktiviteter kan foreningen sikre en mere stabil finansiering og blive mindre afhængig af tilskud og donationer – og her spiller digitale værktøjer en vigtig rolle.   

Den største fordel ved at tænke foreningen som en forretning er, at organisationen kan sikre en bæredygtig økonomi der ikke er bundet op på kontingentkroner. For at komme i mål med kommercielle indsatser, bør foreningen være nysgerrig på medlemmerne og udvikle og målrette sine ydelser. Målrettet ydelser kan være alt fra rådgivning, arrangementer til kommunikation.  

Tag de kommercielle briller på

At tænke foreningen som en forretning handler – ifølge Lisbeth Bekker director i EG Membercare, i bund og grund om, at foreningen tør betragte sig selv som kommerciel og sætte sig ind i markedet: “Hvis man som forening ønsker at være relevant for sine medlemmer i fremtiden, kræver det, at man forstår markedet, samt de økonomiske vilkår’’, siger hun. 

Lige så vigtigt er det, at foreningen sætter sig ind i, hvad medlemmerne efterspørger. Bekker understreger, at foreningen bør danne sig et overblik over, hvilke aktiviteter der er bæredygtige indtægtskilder, og hvilke ydelser der bør videreudvikles.  

Digitale værktøjer understøtter kommercielle indsatser 

Foreninger kan med fordel bruge digitale værktøjer til at understøtte kommercielle indsatser. Med EG Membercares medlemsløsning kan foreningen målrette aktiviteter og optimere brug af ressourcer. Foreningen kan blandt andet tilgå data om medlemmerne, herunder alder, geografi, præferencer og adfærd ved at trække rapporter fra systemet.  

Data kan blandet andet være med til at kortlægge:  
  • Engagement – tilmeldinger, deltagertal, feedback og økonomiske resultater. Ud fra den viden kan foreningen videreudvikle kurser og arrangementer.  
  • Økonomi indtægter fra medlemskaber, arrangementer, donationer og merchandise. Dette hjælper med at identificere indtægtskilder og økonomiske tendenser. 
  • Marketing og kampagner – en oversigt over effektiviteten af marketingkampagner, herunder åbnings- og klikrater på e-mails, konverteringsrater samt engagement. Dette gør det muligt at evaluere og optimere marketingstrategier. 
  • Medlemsvækst og fastholdelse – statistikker over medlemsrekruttering og fastholdelse, inklusive churn rates (evnen til at fastholde medlemmer)og grunde til medlemsskabsophør. Dette hjælper med at identificere udfordringer og udvikle strategier for at tiltrække og fastholde medlemmer. 

Foreningen kan på baggrund af ovenstående data målrette og videreudvikle produkter og medlemskaber, så de imødekommer medlemmernes behov – både nu og i fremtiden.  

Hvis du er interesseret i at høre mere, hvordan EG Membercares medlemsløsning kan løfte jeres forenings administration og aktiviteter, er du velkommen til at kontakte Sales Manager Emil Hovøre Andersen på +45 51 84 26 54 eller emhoa@eg.dk.