Hvervning, rekruttering og aktivering – årets foreningsundersøgelse sætter medlemstilgangen under loop

Med den årlige foreningsundersøgelse samler vi hvert år indsigt og viden om, hvordan det står til i Nordens foreninger. Over 150 foreninger besvarede sidste års spørgeskema, som var med til at inspirere og give indsigt i arbejdet med kultur i foreninger. I år retter vi søgelyset mod det som binder alle foreninger sammen og udgør selve eksistensgrundlaget for deres virke, nemlig medlemmerne. Årets undersøgelse har derfor fået titlen ”Hvervning og rekruttering i Nordens foreninger – Trends og best practise”.

Vejen til succes går gennem medlemmerne

Hvis der er en ting som alle foreninger kan samle sig omkring, så er det betydningen af medlemmer og herunder hvordan man sikrer flere af slagsen. Foreningen er til for sagen og medlemmerne – og uden medlemmer er der ingen forening.

Øger man medlemsskaren har det en række fordele. Først og fremmest giver flere medlemmer øget legitimitet til arbejdet for sagen. Om vi taler om en skolestrejke for klimaet eller en patientforening gælder det, at jo flere som støtter op, jo nemmere er det at få sine mærkesager på agendaen. Et andet vigtigt punkt er for mange foreninger økonomien. Flere medlemmer giver flere penge i kassen, og således bliver det helt naturligt nemmere at drive foreningen hensigtsmæssigt. En sund økonomi giver spillerum til at få løftet de ting man kæmper for højere op på samfundsagendaen, samtidig gør det, det nemmere at gennemføre aktiviteter og arrangementer for sine medlemmer. Altså bidrager det til en positiv Snow Ball-effekt, da en voksende forening er mere attraktiv at blive en del af – enten fordi den tilbyder flere og mere interessante arrangementer, eller fordi den er mere tilbøjelig til at få gennemslagskraft på sine mærkesager. Det hele begynder altså og slutter med medlemmerne.

Og er man samtidig i stand til at få aktiveret sine medlemmer og frivillige lokalt, giver det et spillerum centralt. Har man for eksempel aktive medlemmer i lederpositioner i foreningens lokale enheder, kan de sammen stå for at drive foreningen, hvilket giver sekretariatet råderum til at bruge sin tid på andre opgaver som kan løfte foreningen. Det aktive medlem er en person som kan bidrage til at hverve, som styrker foreningen lokalt, som tager initiativ til nye aktiviteter og som identificerer sig med at gøre et godt stykke arbejde i foreningen. At få medlemmer som disse er naturligvis nemmere sagt end gjort, men en ting er sikkert: autonomi og anerkendelse fra den centrale enhed er essentielt for at holde medlemmernes engagement og motivation oppe.

Din indsigt er altafgørende

Vi har brug for din indsigt for at kunne afdække trends og best practice inden for hvervning og rekruttering. Og deltager du i undersøgelsen, så får du som tak halv pris på Foreningskonferencen i efteråret 2021, ligesom du får tilsendt Foreningsrapporten 2021, som giver gratis indsigt, tips og tricks til foreningsarbejdet.

Derfor håber vi at du har 10 minutter til at besvare undersøgelsen og dele din erfaring og viden om hvervning, rekruttering og aktivering. Det kan du gøre ved at klikke på dette link.