Hvad kendetegner foreninger i vækst?

d. 21. november 2018

At øge sine medlemstal og vækste som organisation er en vigtig prioritet for foreninger. Det giver bedre muligheder for at påvirke og gøre en forskel, ligesom det sikrer foreningen økonomisk. Så hvad kan vi lære af de foreninger som vækster? Hvad er det de gør anderledes?

Hvert år gennemfører Groupcare en foreningsundersøgelse som undersøger det nordiske foreningsliv. Til denne artikel har vi kigget nærmere på de foreninger som er i vækst henholdsvis nedgang set i forhold til antal medlemmer. Årets undersøgelse har digitalisering som hovedtema.

Når man sammenligner foreninger i medlemsvækst og nedgang, viser der sig nogle tydelige mønstre. For eksempel anvender foreninger i vækst i større udstrækning deres indsamlede medlemsdata end foreninger vis medlemstal falder. Hvad betyder det kan man spørge sig selv. Det betyder, at de data foreningen allerede er i besiddelse af anvendes til formål så som at udvikle kursustilbud, tilpasse kommunikationen, arbejde interessepolitisk, etc.

Dette kræver ikke nødvendigvis køb af nyt IT. Da data allerede er indsamlet handler det snarere om, hvordan man som organisation vælger at arbejde med dem. De fleste foreninger har (uanset IT-løsninger) information om deres medlemmers alder, adresse, og hvilke arrangementer der er mest populære osv.

Store forskelle på afgørende områder

Interessant er det, at på netop et af de vigtigste områder er forskellen mellem foreninger i vækst og nedgang størst: hvorvidt medlemsdata anvendes til at informere ledelsen om organisationens udvikling og drift.

Blot 1/3 af foreningerne i nedgang anvender deres medlemsdata til dette. Det betyder, at størstedelen af de ansvarlige i disse organisationer får utilstrækkelig information vedrørende foreningens udvikling. På den lyse side indebærer det, at der findes lavt hængende frugter for dem, der gerne vil arbejde mere proaktivt med data. Mangler organisationen økonomi til et ordentligt medlemssystem så kan noget tid i Excel faktisk give overraskende meget information om ens medlemmer.

Hvis man i stedet kigger på foreninger i vækst, så anvender lidt mere end 2/3 af dem medlemsdata til at informere ledelsen om organisationens virke. Det er et betydeligt højere antal – men selv her findes der et fåtal af foreninger, som nemt kan blive mere dataorienterede.

 

Hvorfor er dette så vigtigt?

Forestil dig, at du skal tage vigtige, strategiske beslutninger for en organisation du arbejder i og leder. Samtidig mangler du dybdegående information om den vigtigste ressource og målgruppe – dine medlemmer. Jo mere du ved, desto mere velbegrundede beslutninger kan du tage.

Velbegrundede beslutninger gavner hele organisationen og giver en positiv spiral: tilfredse medlemmer tiltrækker endnu flere medlemmer, hvilket giver flere ressourcer og mulighed for at gøre medlemskabet endnu mere relevant.

Samtidig ved vi af erfaring, at det er lettere sagt end gjort
Derfor leverer Groupcare ikke udelukkende IT-løsninger, men tilbyder også rådgivning – uanset hvilket medlemssystem foreningen har i dag.

Vi hjælper jer med at drage nytte af samtlige datakilder (medlemssystem, nyhedsbreve, arrangementer, m.m.) og at udnytte alle de muligheder som data indebærer.

Hvis du vil vide mere om vores rådgivning er du velkommen til at kontakte Jakob Eggefors på jhe@groupcare.com.