Groupcare i Altinget: Corona er med til at sætte skub i den digitale omstilling

Groupcares adm. direktør, Lisbeth Bekker, har udtalt sig til Altinget på baggrund af en rundspørge, som vi har gennemført blandt samtlige af vores kunder i hele Norden.

– Emil Hovøre Andersen

Som IT-leverandør og rådgiver ønsker vi at støtte Nordens foreninger med viden og understøtte deres arbejde med data. Derfor gennemførte vi en rundspørge for at sætte fokus på foreningernes arbejde og tilstanden generelt i forenings-Norden under corona-krisen.

Det er der kommet en interessant lille undersøgelse ud af, som Altinget har valgt at bringe et udsnit af.

I Altingets artikel udtaler Lisbeth Bekker blandt andet: “Der er jo flere foreninger, som har et indtægtsgrundlag fra blandt andet kurser og netværk, og de er hårdt ramt. Og det er stadig lidt uigennemskueligt for dem i hvor høj grad de kan søge støtte,”

“De skal have omlagt en stor del af deres aktiviteter til at være digitale og samtidig sikre, de får en kvalitet, så medlemmerne vil betale. Og det koster. Både på indtægtsgrundlaget og i forhold til at investere i omstillingen.”

Du kan læse hele artiklen på Altingets hjemmeside her.