Groupcare ansætter Anna Norrman og åbner kontor i Stockholm

Vi er glade for at kunne byde Anna Norrman velkommen som ny seniorkonsulent og projektleder. Anna kommer fra en tidligere ansættelse som sekretariatsleder i Riksförbundet Attention, hvor hun også var med til at implementere Membercare.

Anna har stor erfaring fra sit arbejde i interesse- og partipolitiske organisationer – og har derigennem dyb indsigt i medlemsorganisationers særegne virke. De seneste 15 år har hun arbejdet med interessevaretagelse på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, dels i forbindelse med politiske hverv og som ansat i Riksförbundet Attention.

Anna bliver den første kollega på Groupcares nystartede kontor i Stockholm. Her kommer hun til at hjælpe eksisterende og nye kunder med implementering af ny IT og organisationsudvikling. Annas store erfaring med organisationsudvikling og det svenske civilsamfund gør, at hun også kan fungere som en støtte for kunderne i et større perspektiv.

”Jag ser samspelet mellan föreningsliv och IT som en demokratisatsning. Det möjliggör för föreningen att fokusera på kärnuppdraget – som att påverka samhället eller erbjuda god medlemsservice. I slutändan handlar det om att förenkla förutsättningarna att vara demokratiskt aktiv.”

Groupcares besøgsadresse i Stockholm er:

Groupcare AB, Järnvägsgatan 36, 131 54 Nacka

Du finder Annas kontaktoplysninger via dette link.