Artikel: Med folkesundhed i fokus: sådan hverver og rekrutterer Friluftsfrämjandet nye medlemmer

Vækst hos friluftsforeninger
At hverve og rekruttere medlemmer i en tid af uvished er ikke altid lige let. Pandemien gjorde arbejdet for mange organisationer sværere, da de pludseligt blev tvunget til at skulle omstille sig. Men der findes også organisationer som har oplevet en stigning i medlemstallet. Groupcare interviewede i denne forbindelse Cesar Chirino, organisationsudviklingschef i det svenske Friluftsfrämjandet, som diskuterer hvervning og rekruttering. Her fremhæver han værdien af at have et klart formål i organisationen.

Friluftsfrämjandet er Sveriges største friluftsorganisation, som med over 100.000 medlemmer arbejder for folkesundhed, livsglæde og respekt for naturen. Cesar Chirino fortæller i et interview med Groupcare om det forgangne år, samt hvordan organisationen tilgår hvervnings- og rekrutteringsprocessen af nye medlemmer og frivillige.

De sidste fem år har organisationen forhøjet sit medlemstal med 35%, og en stor del af denne forøgelse er specifikt sket i løbet af det seneste år. Cesar forklarer, at denne fremgang hænger sammen med at pandemien har fået mange til at kigge mod naturen.

”Flere og flere er kommet til den erkendelse, at det stort set ikke koster noget at kigge mod naturen, på samme tid med at man får meget ud af det.” 

Selvom en stigende interesse i naturen og friluftslivet har været en bidragende faktor til det øgede antal medlemmer hos Friluftsfrämjandet, er det stadigvæk interessant at se nærmere på de specifikke indsatser som organisationen anvender i arbejdet med hvervning og rekruttering. Cesar forklarer, at de i høj grad anvender Facebookannonceringer og mail-kontakt. Noget nyt er, at de er blevet mere synlige i nyhedsstrømmen, da de har deltaget som eksperter på friluftsaktiviteter. De har præsenteret eventyrbaserede oplevelser og tips til hvad vi kan gøre, når vi er ude i naturen – noget, som har vakt interesse for friluftslivet. Under pandemien har Friluftsfrämjandet også gennemført en række kampagner. Den mest værdsatte kampagne sidste år var en ”Skogsmulle Challenge” (Skogsmulle = en svensk eventyrfigur), med forskellige udfordringer der kunne laves i naturen – en aktivitet, som blev særdeles værdsat af specielt børnefamilier.

En anden metode som kan gavne hvervnings- og rekrutteringsarbejdet kan være at finde nye områder hvor man kan sprede viden og information omkring organisationen. Cesar forklarer, at Friluftsfrämjandet i dag spreder sådan viden og information på helt nye områder. Organisationen har nemlig valgt at puste nyt liv i den børnevenlige eventyrfigur Skogsmulle, som er blevet skabt af Friluftsfrämjandet. Via nye bøger om Skogsmulle når organisationen ud til både børnefamilier og skoler, med målet om at inspirere en ny generation af børn til at sætte pris på og værne om naturen, i en tid hvor der er allermest brug for det.

I vores samtale om hvervning og rekruttering dukker et nyt perspektiv ligeledes op, da Cesar beskriver værdien af at have et tydeligt formål i sin organisation og at værne om sine nuværende medlemmer.

“Friluftsfrämjandets formål er at så mange som muligt er ude og nyde naturen, med et stort fokus på folkesundhedsperspektivet.”

Cesar fortæller, at det selvfølgelig er godt og sjovt at de har mange medlemmer, men at de ikke presser så meget på med salgstalerne. Dette er noget som viser sig at være utrolig værdsat. Cesar beretter nemlig om, at de har modtaget positiv feedback fra sine medlemmer, som synes at det sjoveste ved at være med i organisationen er, at de ikke fokuserer på konkurrencer eller salg, men at formålet i stedet går på at få folk ud i naturen og nyde den på en bæredygtig måde – det samme formål, som de har haft i næsten 130 år.

At have et tydeligt formål har med andre ord været vigtigt for Friluftsfrämjandet, og hvis det bliver værdsat at nuværende medlemmer, er det med stor sandsynlighed også noget, som kan hive nye medlemmer ind.

Til sidst giver Cesar udtryk for, hvor fedt det er at mange, også de som bor i de større byer, i stigende grad er begyndt at sætte pris på muligheden for at tage naturen til sig. Herudover at der faktisk findes positive effekter af pandemien, som får os til at se anderledes på tingene i visse sammenhænge. Ved at finde nye kanaler og områder for at nå ud til et bredere publikum, samt ved at have et tydeligt og konkret formål, er Friluftsfrämjandet et godt eksempel på en organisation, som har formået at drage nytte af pandemiens ”positive” sider og derfor har oplevet fremgang i den seneste tid.

Om artiklen: denne artikel er tidligere blevet bragt på svensk i 2021, i forbindelse med Groupcares temadækning på hvervning, rekruttering og aktivering af medlemmer of frivillige. Artiklen er sidenhen blevet oversat til dansk.

Kunne du lide denne artikel?
Få mere gratis foreningsinspiration her!