Foreningsrapporten fra 2017 er nu online

Hvert år gennemfører Groupcare en større undersøgelse blandt danske foreninger og medlemsorganisationer. Rapporten ”Fællesskabet og den decentrale medlemsorganisation” fra 2017 sætter særligt fokus på arbejdet med og i den decentrale organisation.

d. 29. maj 2018

Formålet med foreningsundersøgelsen er at tilvejebringe ny viden og nye perspektiver til foreningsområdet samt at belyse udfordringer og udviklingspotentialer.

Rapporten fra 2017 indeholder mange spændende indsigter, som fx at mange foreninger oplever transparensen i samarbejdet med den decentrale organisation som utilstrækkelig. Samtidig viser data, at andelen af foreninger, der oplever vækst i medlemstallet, er på det laveste niveau i undersøgelsens historie.

Derudover var 2017 året, hvor rekrutteringsmetoderne sociale medier og member-get-member overhalede målrettede kampagner og opsøgende initiativer – i det mindste blandt foreninger med medlemsvækst.

Disse og mange andre interessante resultater kan du læse mere om i rapporten.

Har du ikke besvaret årets spørgeskema endnu? Så kan du gøre det her. Årets undersøgelse går under temaet ”Den Digitale Medlemsorganisation – 2018” og sætter fokus på den fortsatte digitale udvikling og dets betydning i professionelle medlemsorganisationer.

Hvis du besvarer undersøgelsen, får du og dine kollegaer halv pris på konferencen med samme tema, der finder sted d. 9. oktober i København.

Læs Foreningsrapporten 2017 som PDF her.