Foreningskonferencen 2022 – Foreningen for alle

Hvorfor er mangfoldige teams med til at styrke nordiske foreninger, og kan det mærkes på bundlinjen? Spiller titler en afgørende rolle i organisationen? Og hvordan kan man søsætte initiativer, der fremmer inklusion og diversitet? Det var nogle af de spørgsmål, der blev vendt under Foreningskonferencen 2022 –  Foreningen for alle, som blev afholdt d. 26 oktober hos Center for Ledelse. Vi vil gerne sige tak til alle deltagere og oplægsholdere, der var med til at give indsigt i og perspektiver på mangfoldighed.

Inklusion og diversitet er et tema, der fylder i forskelligt omfang i de danske foreninger, og det kom også til udtryk under konferencen, hvor deltagerantallet var noget lavere end de forrige år. Alligevel udviste både oplægsholdere og deltagere stort engagement, og bidrog alle med gode inputs. Vi håber, at alle 52 deltagere havde en inspirerende og hyggelig dag i foreningernes tegn.

”Jeg er blevet klogere på problemstillingen omkring diversitet. Både at forstå, hvor stort et omfang problemet er. For rent personligt oplever jeg ikke inklusion og diversitet som en udfordring, men når jeg hører oplæggene i dag, kan jeg se, at der er mere at komme efter.”

–  Frank Davidsen, Underdirektør, DTL – Danske Vognmænd

Det var i år 13. gang, at Groupcare afholdt Foreningskonferencen i København, og den efterfølgende evaluering (spørgeskema) viser, at deltagerne var meget tilfredse. Her svarede 100 % af deltagerne, at de var enten tilfreds eller meget tilfreds med den samlede oplevelse af dagen.  

Vi glæder os allerede til næste års konference, hvor vi snart vil begynde at drøfte mulige temaer.  Hvis I har nogle forslag til temaer, som I mener kunne være interessante at undersøge inden for foreningslivet, er I mere end velkomne til at kontakte kommunikationskonsulent Anne Chahboun på ac@groupcare.com.

Kunne du lide denne artikel?
Få mere gratis foreningsinspiration her