Fastholdelse af medlemmer er en af de største kæpheste blandt nordiske foreninger 

 
Nordiske foreninger kæmper som aldrig før om de frivilliges og medlemmers gunst. Der er derfor flere grunde til at tænke onboarding og fastholdelse ind i de strategiske rammer. Og her kan en målrettet onboarding-proces være et godt værktøj. 
 
Hvor bliver medlemmerne af? 

Antallet af foreninger i Norden stiger stødt, og kampen om at fastholde medlemmerne bliver større. Og det er især de ældre foreninger, der kæmper med at få yngre kræfter til at træde til. Ifølge forsker ved Østfold Universitet – Frode Hübertz Haaland, er der flere grunde til, at vi ser denne tendens. Han fremhæver den stigende inflation, energikrisen, samt en øget konkurrence om medlemmerne som årsag til, at nogle medlemmer genovervejer deres medlemskab. Men han peger også på, at en af de største udfordringer ved fastholdelse af medlemmer skyldes de mange valgmuligheder, man har som medlem: ‘’Vi ser i dag en større tendens i tidlig turnover (udmeldelse), fordi man som medlem i højere grad har mulighed for at vælge og vrage mellem foreningernes tilbud’’, fortæller han. Haaland betegner tidlig turnover som medlemmets opsigelse inden for det første halve år efter indmelding, hvor personen ikke følte, at det fik indfriet sine forventninger til medlemskabet. 

 

De, som arbejder systematisk med onboarding, mister i langt mindre omfang medlemmer end foreninger, der ikke gør 

Frode Hübertz Haaland

 
En målrettet onboardingproces styrker fastholdelsen af medlemmer 

Ifølge Haaland er der flere tiltag foreninger og organisationer kan igangsætte, hvis de ønsker at knække den negative kurve. Han understreger, at foreningens vigtigste opgave er at møde nye medlemmer i øjenhøjde samt anerkende og sætte pris på deres engagement, hvad enten der er tale om lokale frivilliges aktive indsats eller et økonomisk bidrag i form af kontingent.  

Det kaldes i faglige termer for ‘den sociale integration’ og går i alt sin enkelhed ud på, at medlemmet skal føle sig som en del af et fællesskab og noget større. Det kan derfor være en fordel at skabe nogle tydelige rammer for, hvordan man som forening vil byde nye medlemmer velkommen – og her kan en målrettet onboardingproces være et godt redskab: “De foreninger, som arbejder strategisk med onboarding af medlemmer, er i stand til at stoppe tidlig turnover, øge medlemstilfredsheden og effektivisere foreningsarbejdet”, siger Haaland.  

 

Det at møde medlemmerne ansigt til ansigt tror jeg er en afgørende faktor for, at vi lykkes med onboarding af nye medlemmer
 
Sophie Lundbæk

 

Danmarks Naturfredningsforening vil engagere flere danskere i naturen 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har i en årrække arbejdet målrettet med onboarding af nye medlemmer, og det har vist sig at have en positiv effekt, fortæller organisationskonsulent i DN Sophie Lundbæk. Medlemmerne bliver kort tid efter deres indmeldelse inviteret til at deltage i en række gratis arrangementer, hvor de kan møde ansigterne bag den lokale DN-afdeling og få indblik i medlemskabet. ‘’Vi ønsker som organisation at give medlemmerne en følelse af at være en del af en aktiv forening, hvor de føler, at de er værdsatte – og de selv kan gøre en aktiv forskel ved at blive frivillige. Derfor inviterer vi frivillige og medlemmer ud i naturen, hvor vi både kan vise vores aktive arbejde med at beskytte den danske natur og skabe begejstring i gode naturoplevelser –  samtidig fortæller vi også ansigt til ansigt, hvad man som medlem kan forvente af sit medlemskab’’, fortæller hun.   

Vær nysgerrig på medlemmerne 

Ifølge Lundbæk er det vigtigt løbende at forventningsafstemme med medlemmet. Når medlemmet melder sig ind i DN, modtager personen en velkomstpakke med velkomstbrev og information om medlemsfordele- samt tilbud. Herefter modtager medlemmer information via nyhedsbreve både fra hovedforeningen og fra den lokale afdeling af DN, som møder medlemmerne med det lokale kendskab på ture, events og arrangementer. DN’s Medlemsservice kontakter nye medlemmer, der har fået et gratis prøvemedlemsskab, efter tre måneder for at spørge ind til interesseområder, og om personen ønsker at fortsætte medlemskabet. På den måde opstår der ingen tvivl om, hvad man som medlem kan forvente af medlemskabet, og hvad kontingentet dækker over. I DN udsender man udover velkomstpakken information om løbende arrangementer og tilbud, det drejer sig om: 

 • Medlemsbladet, ’Natur og Miljø’, der udsendes fire gange om året, der berører tidens tendenser og inspirerer til en grønnere verden. Magasinet dækker alt fra historier om miljø og dyr til opskrifter og guides til at komme ud i naturen. 
 • Nyhedsbrev om tilbud og arrangementer, der udsendes en gang om måneden fra hovedforeningen.
 • Lokalt nyhedsbrev fra den lokale DN-afdeling i kommunen, hvor medlemmet bor med info om den lokale indsats samt invitationer til lokale ture.
 • Årlige kampagner – fx ‘Affaldsindsamling’ og ’Naturens uge’, der inviterer både medlemmer og ikke-medlemmer til at fjerne affald og bruge tid i naturen.  
 • Invitation til 1000 gratis turer rundt omkring i Danmark.
 • Information på hjemmesiden omkring medlemsfordele. 
 • Invitation til generalforsamling, hvor medlemmerne kan komme med forslag til indsatser, og hvor de selv kan stille op til den lokale bestyrelse.  

Lundbæk understreger, at hvis man som forening ønsker at fastholde medlemmer eller række ud til nye, er det en god idé at planlægge og arbejde ud fra en struktureret kommunikationsplan, der sikrer en løbende dialog med medlemmet. Og så er det ifølge Lundbæk vigtigt at kontakte medlemmerne på forskellige platforme, så man rammer forskellige målgrupper. Den løbende kontakt sikrer en god dialog mellem foreningen og medlemmet, hvor personen føler, at det er med til at gøre en reel forskel, fortæller hun afslutningsvist.  

 

 

    Danmarks Naturfredningsforening kort fortalt 
 • DN er Danmarks største grønne forening med 130.000 medlemmer og 2000 aktive frivillige. 
 • De 95 lokalafdelinger arbejder for mere natur i Danmark, et renere miljø og en bæredygtig fremtid. 
 • Arrangerer årligt over 1000 turer og aktiviteter. 
 • Består af 100 medarbejdere, som er ansat i DN’s sekretariat beliggende på Østerbro i København. 

   Besøg DN’s hjemmeside her 

 
 
Nysgerrig på, hvordan Groupcare kan understøtte din forenings medlemshåndtering? Så book et uforpligtende møde med kommunikationschef Emil Hovøre Andersen her

 

  Foreningsfaglig viden og inspiration – læs mere under Groupcare Akademi