Et stykke med sædvanlig transformation, tak!

Torsdag den 23. maj havde vi det store privilegie at have besøg af Benedicte Fleron fra Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC på vores morgenmøde om digitale transformationer. Og en ting står efterfølgende sikkert, der findes ikke noget simpelt svar på, hvordan man med succes gennemgår transformationen. Succesfuld digital transformation fås ikke som en hyldevare, det er en proces som må tilpasses den enkelte organisation – Og det handler om meget mere end bare ny teknologi!

En organisatorisk forandring

Når Benedicte taler om digitale transformationer, er det ikke bare erhvervelsen af nye teknologier hun taler om. Det er en ændring i tankegange, processer og arbejdsgange, som er et resultat eller i forlængelse af nye digitale værktøjer. «Det handler om at benytte sig af tilgængelig teknologi til at handle anderledes end man har gjort hidtil». Arbejdspraksis ændrer sig og det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer hvilket kræver nye roller, var en af Benedictes pointer. Og derfor er det vigtigt at medarbejderne i organisationen er klar og motiverede på forandring i alle led af organisationen.

Er det nogle do´s and don’ts?

Ja. Ifølge Benedicte er det vigtigt, at man fra ledelseshold eksplicit og udviser respekt for medarbejdernes reaktioner på en kommende forandring. Det er en vigtig pointe, for hvis man påtvinger kollegaer nye arbejdsopgaver og reorganiserer mod deres vilje, så vil det ikke gå godt. Et ønske om forandring eller i det mindste en forståelse for hvorfor, er vigtig for at drive forandringen igennem.

Man skal samtidig være omhyggelig med at allokere den nødvendige tid og ressourcer til store såvel som små forandringer. Ligesom man skal vurdere mængden af de samlede tiltag i organisationen. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at man medtager medarbejdere på alle led i organisationen i forandringen, så det ikke kun bliver en taktisk manøvre besluttet af den øvre ledelse.

Deltagerne ved morgenmødet blev udfordret af Benedicte til at dele do’s and don’ts fra deres egen organisation. Og her er er par af de områder der kom frem:

DO:

  • Tag udgangspunkt i behov og strategiske mål – ikke kun i udbuddet af digitale teknologier
  • Vær ærlig omkring omfang, konsekvenser og varighed
  • Forventningsafstem
  • Turde fejle

DON´T:

  • Pas på buzzwords uden praktisk indhold
  • Organisatoriske siloer
  • For lange beslutningsprocesser og manglende risikovillighed

Alt i alt var det et spændende morgenmøde med mange gode input fra deltagere, hvor vi blev lidt klogere på digitale transformationer. Derfor glæder vi os nu om muligt endnu mere til den 9. oktober, hvor digitale transformationer igen er på dagsordenen – blot i endnu større skala. Læs mere om Foreningskonferencen 2019 via dette link, og husk at hvis du bruger nogle få minutter på at deltage i Foreningsundersøgelsen, så får du og dine kollegaer 50% rabat ved konferencen.