Digitale værktøjer øger kvaliteten af bestyrelsesarbejdet 

 

Som bestyrelse har man mange bolde i luften, og det kan til tider være udfordrende at bevare overblikket, når man skal holde styr på dagsordener, referater, årshjul mm. Med en samlet medlemsløsning kan foreningen – stor som lille styrke bestyrelsesarbejdet og lette det administrative arbejde forud og efter bestyrelsesmøderne. Vi har lavet en oversigt over de mest relevante digitale funktioner, som fremmer det gode bestyrelsesarbejde: 
 
Sammensætning af bestyrelsen 

Bestyrelsen repræsenterer hele foreningen, og det bør afspejles i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmerne. Mange foreninger er ikke bevidste om, hvilke personer de skal række ud til, når de skal hverve nye bestyrelsesmedlemmer. Det skyldes ofte, at de ikke har indsigt i medlemmernes kompetenceniveau. Med Membercare kan foreningen trække rapporter over medlemmer – fx ud fra anciennitet, tidligere ansættelser, alder mm . – og skabe et overblik over mulige kandidater. 

Struktur på bestyrelsesarbejdet 

Manglende struktur og videndeling er to faktorer, der ofte er stopklods for det gode bestyrelsesarbejde. I selvbetjeningsløsningen Mine Grupper kan bestyrelsen oprette sin egen bestyrelsesgruppe.  

Her har de mulighed for at: 

  • Dele filer – fx dagsorden og referater  
  • Planlægge og oprette bestyrelsesmøder  
  • Sende sms’er og mails 
  • Oprette en værktøjskasse med styringsdokumenter (vedtægter, årshjul, forretningsorden etc.), som alle I bestyrelsen kan tilgå. 

På den måde kan bestyrelsen strømline arbejdet og hele tiden holde sig opdateret – både nuværende og nye medlemmer.

Medlemmernes input er afgørende for foreningens udvikling 

Foreninger er sat i verdenen for at varetage medlemmernes interesser. Foreningen bør løbende spørge medlemmerne ind til, om de er tilfredse med ledelsens indsats samt medlemsservices. I Mine Grupper har bestyrelsen mulighed for at lave mindre surveys, ligesom medlemmerne kan indsende forslag til forbedringer via en krypteret forbindelse.  

Whistleblowerordning 

Foreningen er ofte stærkt afhængig af medlemmernes bidrag, ofte suppleret af puljemidler. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed og transparens omkring, hvordan midlerne bruges. Af samme årsag er det vigtigt, at foreningen har en whistleblowerordning, som har til formål at forebygge svindel og er et redskab til at opdage og handle på ulovligheder.  

Ønsker du at høre mere om, hvordan Groupcares medlemsløsning kan understøtte din forenings bestyrelsesarbejde? Så er du velkommen til at kontakte kommunikationshef Emil Hovøre Andersen på eha@groupcare.com.  

  Foreningsfaglig viden og inspiration – læs mere under Groupcare Akademi