Det nye og digitale LO – Ny oplægsholder på Foreningskonferencen

Pia Mulvad Reksten, LO, holder oplæg på Foreningskonferencen 2018!

28. maj 2018

Pia Mulvad Reksten er programchef i LO, og samarbejder med LO forbundene om at udvikle forskellige digitale tiltag og redskaber, som skal styrke medlemsrådgivning, fastholdelse og rekruttering. Et hovedspor i det arbejde er at afsøge mulighederne i big datateknologier og –løsninger. Pia har tidligere arbejdet med erhvervs-, innovations- og forskningspolitik både i LO, Erhvervsstyrelsen og Mandag Morgen mv. Pia er cand.merc.int. fra CBS og har en diplomuddannelse i ledelse.

Datadrevet medlemsudvikling – muligheder og udfordringer ved at bruge big data teknologier.

Pia vil i sit oplæg komme ind på, hvordan LO ser de digitale potentialer i fremtiden og mulige overvejelser i forbindelse med etableringen af en ny hovedorganisation. Kan man bruge datadrevne teknologier til at få større indsigt i medlemmerne? Og hvordan udvikler man teknologier til brugbare redskaber, som fagforeningerne kan anvende til at styrke medlemskontakt og rådgivning?