Gør jeres forening fremtidsklar med AI

 

EG Membercare stiller i årets Foreningsundersøgelse skarpt på AI i professionelle medlemsorganisationer i Norden – og vi vil rigtig gerne høre, hvordan jeres forening forholder sig til AI. På baggrund af data fra undersøgelsen afholder vi Foreningskonferencen d.5. november hos Center for Ledelse under samme tema. Her vil vi belyse de fordele og udfordringer, AI medfører ud fra et bredere samfundsperspektiv og i den enkelte forening.  

Deltag i undersøgelsen her

AI – også kaldet kunstig intelligens – har i længere tid været på de flestes læber, og med lanceringen af ChatGPT er AI gået hen og blevet allemandseje. Mange organisationer og foreninger har fået øjnene op for de mange fordele, der er ved brug af AI. Men hvad bør man være særligt opmærksom på, når man ønsker at bruge AI aktivt i foreningen, og hvordan får man som forening mest ud af digitale værktøjer? Det har vi spurgt Henrik Andersen, seniorkonsulent i EG Membercare og tidligere digital chef i Venstre om.  

AI er både for den lille og store forening 

AI er for de fleste vedkommende næppe et nyt fænomen. De første eksempler på AI-teknikker går tilbage til 1950’erne, hvor de tre pionerer Allen Newell, Herbert Simon og J.C. Shaw udviklede “Logic Theorist” som var et program designet til at udføre beviser inden for matematisk logik og var en af de første demonstrationer af AI-teknikker. Der er sket meget siden hen, og i dag findes der en lang række gratis AI-værktøjer, der kan hjælpe organisationer og foreninger med at effektivisere arbejdet. Og spørger man Henrik Andersen, seniorkonsulent i EG Membercare – bør både små og store foreninger interessere sig for AI:  

’’Der er et stort potentiale gemt i AI, som kan komme både medlemmer, frivillige og ansatte til gode. Er man som forening endnu ikke er kommet i gang med at bruge AI i det foreningsnære arbejde, skal man ikke opgive håbet’’, siger han.  

Hvilke AI-værktøjer findes der? 

Mens listen over AI-værktøjer er lang, er de fleste generative AI-modeller designet til at producere indhold som tekster, billeder og musik. Vi har samlet de værktøjer, som er mest populære til dette formål: 

Tekstproduktion

 • ChatGPT
 • Claude
 • Gemini
 • LaMDA (også velegnet til dialog)

Velegnet til blogindlæg, e-mails, historier, digte, kode, oversættelse samt besvarelse af spørgsmål.

Billeder

 • DALL-E
 • Midjourney

Velegnet til billedgenerering- og redigering samt storyboards til videoer. 

Musik

 • Mubert 
 • Jukebox

Velegnet til musikgenerering- og redigering samt personlige lydspor. 

Bemærk: Dette er blot en kort oversigt over, hvad AI-værktøjerne kan hjælpe med. Deres funktioner udvikler sig konstant, så det er altid en god idé at tjekke de officielle hjemmesider for at få de seneste oplysninger.

 

Kommer medlemmerne til gode 

Som tidligere digital chef i Venstre har Henrik Andersen bred erfaring med at implementere og anvende digitale værktøjer i praksis. Han mener, at AI kan gavne foreningen inden for særligt et område: 

’’Digitale værktøjer kommer både foreningens medarbejdere og medlemmer til gode. Især i foreninger, hvor der er mange frivillige. F.eks. kan chatbots hjælpe med at styrke medlemsservicen året rundt i alle døgnets timer. Chatbots er et godt supplement til fysiske medarbejdere, som ofte vil være en dyrere omkostning. Disse medarbejdere kan i stedet fokusere deres tid på andre opgaver’’, fortæller han. 

Foreningen kan ved hjælp af chatbots løbende analysere de data, de får ind og derefter målrette kommunikationen mellem chatbot og medlemmet. På den måde kan foreningen blive klogere på, hvilke områder medlemmer og frivillige spørger ind til og dermed fodre chatbotten med mere kvalificerede svar.  

Kortlægning af data styrker medlemskommunikationen 

Som digital chef har Henrik Andersen stået i spidsen for en lang række politiske kampagner målrettet Venstres vælgere. Og her har kortlægning af data hjulpet partiet med at målrette kommunikationen med vælgerne, både før, under og efter valgkampen. Ved at afprøve forskellige kommunikationsformer og måle på, hvad medlemmerne responderede særligt godt på, har partiet styrket den eksterne kommunikation. Selvom partiet ikke anvendte generative AI-modeller til at producere billeder og videoer til kampagnerne, mener Henrik Andersen, at disse værktøjer er relevante for andre typer af foreninger.  

’’Hver forening – hver sin mærkesag, og målrettet kommunikation er et vigtigt værktøj til at komme igennem med budskabet. I dag findes der en lang række generative AI-modeller, som foreningen kan bruge til at styrke kommunikationen. Værktøjer som ChatGPT og Gemini kan fx bruges til at udarbejde nyhedsbreve, artikler, story boards mm. Det gør det lettere for særligt den lille forening, som ikke nødvendigvis har ressourcerne til at betale sig fra opgaverne’’, afslutter Henrik Andersen.

Sådan kommer jeres forening i gang med AI 

 • Brug jeres netværk 
 • Spar med samme typer af foreninger som jer selv ift. best practices  
 • Inspiration – tjek kurser, seminarer og oplæg, hvor I kan få relevante input 
 • Kontakt leverandører på området, der kan hjælpe med at samle data 
 • Hiv fat i et konsulentbureau, der kan rådgive i konkret brug af AI