Artikel: Vejen til god ledelse i frivillige organisationer

Den 4. februar kunne Frivilligrådets Komité for god ledelse præsentere rapporten ”Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor”. Komitéen står bag rapportens 17 anbefalinger, der sammen skal fungere som et værktøj til at understøtte frivillige organisationers arbejde; et værktøj, som Groupcare gerne vil være med til at skabe opmærksomhed om, med målet om at inspirere foreninger.

― Melissa Simone Byberg

Baggrund for anbefalingerne:

Udarbejdelsen af denne komité og rapport har været undervejs siden 2018, hvor Frivilligrådet som en del af satspuljeaftalen fik til opgave at opstille nogle såkaldte Good Governance-anbefalinger. Disse skulle kunne bruges som inspiration, eller for nogen som en slags afkrydsningsliste, for organisationer bestående af frivillige. For netop at sikre, at anbefalingerne adresserer faktiske udfordringer, er organisationer i den frivillige sociale sektor blevet inddraget undervejs i processen.

Hvorfor god ledelse?

Anbefalingerne er målrettet frivillige organisationers bestyrelser, da det i sidste ende er deres ansvar at organisationen er veldrevet og at dens formål bliver opfyldt. Anbefalingerne tilsigter dermed at tydeliggøre bestyrelsen opgaver og ansvar i forhold til ledelsen og til at understøtte organisationens interne udvikling. Lige så vigtigt sætter de fokus på bestyrelsens ansvar i forbindelse med at sikre trivslen blandt de ansatte og frivillige i organisationen, samt at forberede bestyrelsen på morgendagens muligheder og udfordringer.

God ledelse, hvad er det?

Rapporten fungerer som en slags afkrydsningsliste, der forsøger at overskueliggøre god ledelse ved at kortlægge den ud over seks fokusområder, nemlig:

(1) Bestyrelsens opgaver og ansvar;
(2) Bestyrelsen sammensætning og kompetencer;
(3) Evaluering af bestyrelsen og den daglige ledelses arbejde;
(4) Trivsel og arbejdsmiljø;
(5) Opfyldelse af organisationens formål; og
(6) Transparens.

Under hvert af disse fokusområder opstiller rapporten konkrete anbefalinger som organisationer kan måle sin egen ledelse op imod.

Hent rapporten og lad din forening blive inspireret

Hvis din forening kunne tænke sig et relativt simpelt værktøj til at evaluere sin ledelsesevne, og dermed løfte foreningen til nye højder, så kan du hente rapporten her, og se om anbefalingerne kan rykke din forening.

Rapporten er gratis og udarbejdet for kunne understøtte så mange frivillige organisationer som muligt, og dette er selvfølgelig noget som Groupcare gerne vil være med til at muliggøre.

*Denne artikel er blevet udarbejdet på baggrund af diverse artikler publiceret af Frivilligrådet. Efter aftale med en af rådets kommunikationsmedarbejdere stiller Groupcare nu skarpt på denne rapport og de tilhørende anbefalinger.