Artikel: Vejen til at hverve og engagere unge i frivillige organisationer

Hvis nogen skulle mene, at de unge ikke har lyst til at engagere sig i frivilligt arbejde, så modbeviser Sveriges Elevkårer dette. Sveriges Elevkårer er Sveriges største ungdomsorganisation, og de har med succes formået er at engagere og aktivere de unge i foreningsarbejdet.

Ved at forstå hvad der driver engagement og ved at sænke barrieren for at være med, har Sveriges Elevkårer fundet på nye metoder, hvorpå de kan rekruttere nye medlemmer. Groupcare interviewede Richard Wahlström, formand for Sveriges Elevkårers valgkomite omkring, hvad der driver unges engagement.

Sveriges Elevkårer har 130.000 medlemmer i over 300 studenterforeninger i hele Sverige. Medlemskabet er frivilligt og med tanke på at Sveriges Elevkårer er Sveriges største ungdomsorganisation tyder det på, at organisationens arbejde giver pote.

”Medlemskabet er frivilligt, og alle elever på en skole med en studenterforening kan blive medlem. Det er interessant, at en forening som Sveriges Elevkårer er Sveriges suverænt største ungdomsorganisation, for det viser, at rigtig mange gymnasieelever naturligvis værdsætter det vigtige arbejde som studenterforeningerne gør for at skabe en god og lærerig skoletid for deres medlemmer, når de vælger at blive medlem.”

Ifølge Richard Wahlström har foreningen god erfaring med at anvende innovative tiltag, b.la.  konkurrencer og kampagner for at promovere eksklusive medlemstilbud. Ifølge formanden er medansvar og muligheden for at engagere sig i forskellige aktiviteter den bedste opskrift på at tiltrække unge. På den måde får den frivillige lyst til at blive en del af studenterforeningens fællesskab og investere tid og kræfter i organisationen. For at gøre arbejde med at hverve nye medlemmer så let som muligt,  stiller Sveriges Elevkårer et nationalt medlemssystem til rådighed, så de lokale studenterforeninger simpelt kan registrere nye medlemmer og effektivt holde styr på medlemmerne.

Da han bliver spurgt ind til,  hvad han ser som drivkraften bag de unges engagement, svarer Richard, at han tror på, at frihed skal gives inden for tydelige rammer.

”At være aktiv i en studenterforening er en fantastisk mulighed for at træne sine iværksætterevner for alvor. Og man kan mærke, at mange af dem der engagerer sig, er lysten til at gøre en forskel, skabe forandring og udvikle på noget man tror på til gavn for sig selv, sine klassekammerater og hele skolen.”

Det handler med andre ord om at få chancen for at gøre en reel forskel. Richard forklarer videre, at motivationen selvfølgelig er forskellig fra person til person, men det er værd at huske på, at der ikke er nogle økonomiske incitamenter for at få de unge til at engagere sig i studenterforeningerne, tværtimod medfører det ofte omkostninger i form af manglende lektioner eller mulighed for at have et ekstra job ved siden af skolen.

”Hvis der skulle være nogle, der troede at de unge var dovne, så modbeviser studenterbevægelsen gang på gang dette.”  

Richard siger, at det er vigtigt, at der skabes et rum, hvor de unge føler, at de kan være med til at gøre en forskel og have det sjovt på samme tid. For dette er noget som også er med til at drive mange til selv at tage skridtet mod at engagere sig mere i foreningslivet.

Som skole- og uddannelsespolitisk aktør arbejder Sveriges Elevkårer med at løfte elevernes dagsordener op til beslutningstagerne både på nationalt og kommunalt niveau, b.la. hos skoleledere og andre aktører i uddannelsessektoren. På den måde fører elevernes indsats til rigtige forandringer i deres omgivelser, fortæller Richard. 

For at fastholde medlemmerne og styrke engagementet, er det vigtigt at sikre værdi, både for dem, der engagerer sig og for hele organisationen. Det gør Sveriges Elevkårer ved at sikre de bedste forudsætninger for alle Sveriges elever. Chancen for at få lov til at gøre en forskel kan være en vigtig drivkraft og er noget, som giver værdi for medlemmet, uddyber formanden. 

”Uden et frivilligt engagement falder hele vores organisation, og derfor er vores medlemsbase uhørt vigtig for at det arbejde, som foreningen udfører.”

Richard mener, at det store engagement til tider kan virke overvældende, men det at man har muligheden for at være med i et fællesskab, der gør en forskel og skaber forandring, er essentielt for at opbygge en bæredygtig forening. Og derfor er det ifølge Richard et positivt tegn, at elever i organisationen vælger at blive i deres studenterforeninger selv efter deres gymnasietid. 

”For med en stærk medlemsbase med forskellige erfaringsniveauer og forskellige baggrunde blandt de aktive, så får man de bedste forudsætninger for at studenterforeningernes arbejde bærer frugt.”

Kunne du lide denne artikel?  
Få mere gratis foreningsinspiration her!