Artikel: Det fælles formål er vigtigt for kulturen

Kultur i organisationer er noget alle ved noget om, men ingen kan pege helt på, hvad det er. Det fortalte Are Hallan Syversen, der er partner og daglig leder af Mobilize Strategy Consultings norske afdeling, da vi talte med ham om temaet for Foreningskonferencen 2020.

Af Erlend Ludvig Alvsvåg

Are er ikke optaget af at definere kultur. Han vil hellere arbejde med hvad kultur og bevidsthed om kultur kan gøre i organisationen.

«Det vigtige er at besvare spørgsmålene: Hvad er det vi skal opnå sammen? Hvilken ambition har vi, som vi kan samle os om? Kulturen springer ud fra dette fælles formål, og det handler ikke om at alle skal være ens. Det som være ens er den fælles målsætning, en vision for hvad vi skal opnå og hvorfor vi skal eksistere som organisation.»

En sådan fælles målsætning er heldigvis noget de fleste foreninger har, og det er blandt andet en af de ting som adskiller foreninger fra virksomheder. Mens virksomheder beskæftiger sig med at tjene penge, så har foreninger ofte et større formål. Det mener Are kan være en fordel, fx vil et politisk parti have mange ideer og tanker om, hvordan samfundet skal fungere og indordnes, som kan være samlende for alle i organisationen, fra sekretariat og politisk ledelse til medlemmer og aktive.

Hvis man er så heldig at have mennesker som brænder for et fælles formål i en forening, så har man et godt udgangspunkt for en sund og stræk organisationskultur. Og hvis man dertil formår at bringe følgende tre elementer i spil, så mener Are, at man kan få medarbejdere, medlemmer og frivillige som virkelig vil og kan skabe noget sammen.

  1. Medarbejdere, medlemmer og frivillige lader sig motivere af et højere formål. Dette skal anerkendes og underbygges

Dette kan anerkendes ved at medlemmerne, de frivillige og medarbejderne tager del i konkrete opgaver, der understøtter det højere mål. Så jo mere man kan motivere folk til at samles om formålet, jo bedre vil det være for kulturen i organisationen.

  1. Opgaver og aktiviteter må tilpasses de enkelte, så selv krævende opgaver bliver motiverende

Når man giver opgaver der er krævende, men som den enkelte finder motiverende og kan lykkes med, så skaber det mere tilfredshed hos den enkelte og deraf en bedre kultur.

  1. Autonomi er vigtigt. Frihed inden for rammer

Den enkelte må ledes og gives langsigtede mål. Ikke kortsigtede opgaver, som ikke er en del af et større billede. Frihed til at løse opgaverne på den måde der passer dem, og som fungerer for dem.

Alfa og omega for kultur er at det ikke kan komme fra ledelsen. Ledelsen kan tilpasse og lægge til rette, men det er den samlede organisation som gør kulturen.

Dette er den første af to artikler på baggrund af interview med Are Hallan Syversen, som bringes i Groupcares nyhedsbrev. Glæd dig til at høre Are fortælle mere og give praktisk indsigt i arbejdet med kultur i foreninger, når han holder oplæg på Foreningskonferencen 2020 d. 3. november i København.