AI generative har kommet for å bli, og med god grunn, for kunstig intelligens har et stort potensiale til å kunne transformere nordiske organisasjoners arbeid – både nå og i fremtiden.

Et målrettet arbeid med AI kan føre til:

Økt effektivitet: Automatisering av rutineoppgaver, som gir deres forening mer tid til deres sak.

Forbedret medlemsengasjement: Styrket og økt medlemskommunikasjon, noe som øker medlemstilfredsheten og fastholdelsesgraden.

Datadrevne beslutninger: Klok bruk av AI til å lage store uttrekk og analysere datasett som fører til mer kvalifisert beslutningstaking.

Det er derfor flere grunner til å ta i bruk AI.

På dette gratis webinaret får du:
  • Innblikk i nye prinsipper for implementering av generativ AI, som tar hensyn til både trivsel og produktivitet.
  • Konkrete råd til hvordan deres forening kommer i gang med AI generative, herunder hvilke nivåer dere som forening kan anvende kunstig intelligens på.
  • Eksempler på use-cases, samt fordeler og fallgruver ved bruk av AI. Webinaret er opptakt til Foreningsseminaret 2024 som i år har fokus på AI i nordiske medlemsorganisasjoner.
Avbestillingsbetingelser
  • Det er gratis å delta på webinaret. Dog forbeholder vi oss retten til å kreve et no-show-fee på 399 NOK inkl. moms ved uteblivelse.
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse webinaret hvis det er færre enn fem deltakere."
  • Siste frist for å avmelde seg webinaret er 9. september kl. 12.00.

Vi gleder oss til å se deg!