Generativ AI har kommit för att stanna, och med goda skäl, eftersom artificiell intelligens har en stor potential att kunna transformera nordiska organisationers arbete – både nu och i framtiden.

Ett målmedvetet arbete med AI kan leda till:
  • Ökad effektivitet: Automatisering av rutinuppgifter, vilket ger er förening mer tid för er sak.
  • Förbättrat medlemsengagemang: Stärkt och ökad medlemskommunikation, vilket ökar medlemstillfredsställelsen och bibehållandegraden.
  • Datadrivna beslut: Klok användning av AI för att göra stora utdrag och analysera dataset som leder till mer kvalificerat beslutsfattande. Det finns därför flera skäl att ta i bruk AI.

Men innan er förening hoppar ut i AI-land finns det några saker ni bör tänka på innan ni sätter igång. På detta gratis webinar får du en inblick i vilket förarbete förvaltningen har gjort samt etiska överväganden i samband med användning av AI.

På webinaret får du:

  • Inblick i hur förvaltningen i samarbete med IT-Universitetet i Köpenhamn har utvecklat nya principer för implementering av generativ AI, som tar hänsyn till både trivsel och produktivitet.
  • Konkreta råd till hur er förening kommer igång med generativ AI, inklusive vilka nivåer ni som förening kan använda artificiell intelligens på.
  • Exempel på användningsfall samt fördelar och fallgropar med användning av AI.

Webinaret är en försmak till Föreningsseminaret 2024 som i år fokuserar på AI i nordiska medlemsorganisationer.

Avbokningsvillkor

  • Det är gratis att delta på webinaret.
  • Vi förbehåller oss dock rätten att kräva en no-show-avgift på 399 DKK inkl. moms vid uteblivande.
  • Sista datum för att avboka webinaret är 24 november kl. 12.00.

Vi ser fram emot att träffa dig!