Ønsker din forening å styrke og optimere deres arrangementshåndtering? Da er dette kurset for deg!

Gjennomføringen av arrangementer er en fast del av årsplanen i mange foreninger. Derfor er Arrangementshåndtering også en av de mest brukte funksjonene i Membercare, men mange foreninger utnytter langt ifra alle delene av funksjonen. På kurset vil vi derfor gjennomgå oppsett og bruk av funksjonen, samtidig som vi går i dybden på områder som krever god kjennskap til medlemsløsningen.

På kurset kommer vi bl.a. til å gjennomgå følgende områder:
  • Bruk av maler - herunder automatisering av påmelding- og avmeldingse-poster.
  • Opprettelse og bruk av påmelding.
  • Håndtering av deltakertyper.
  • Bruk av eksporter/utskrifter (til f.eks. etiketter, konferansesteder m.m.).
  • Utsendelse av kursbevis.
  • Opprettelse og utsendelse av evalueringer.

Kurset avholdes via Microsoft Teams og du vil få tilsendt en deltakerlenke til kurset i forkant av avholdelsen.

Har du spørsmål til kurset, er du velkommen til å kontakte kommunikasjonskonsulent Anne Chahboun på anhoc@eg.dk

Vi gleder oss til å se deg!

Avmeldingsbetingelser:

  • Siste frist for å melde seg av kurset er 4. november kl. 12.00
  • Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til å avlyse webinaret hvis det er under fire deltakere.