Få innblikk i Membersites mange funksjoner, og hvordan de kan komme deres forening til gode.

Vi ønsker som leverandør og samarbeidspartner at dere nyter fordelene ved å alltid ha de nyeste funksjonene og teknologiene til rådighet i deres standard medlemsløsning.

Derfor vil vi på dette kundemøtet gjennomgår vi all ny funksjonalitet som har blitt utviklet det siste året og vise hvordan dere kan bruke dem aktivt i det foreningsnære arbeidet.

På kurset kommer vi blant annet til å gjennomgå følgende områder:
  • Voteringsmodulet
  • Tekster til behandling
  • Spesialistutdannelse
  • Oppmøteregistrering (med QR-kode)
  • Densetral utmelding
  • Send e-post/SMS til medlemmer og verv

Alle deltakere vil bli kontaktet via e-post i forkant av kurset med henblikk i å kunne imøtekomme særlige temaer til møtet.

Kurset avholdes fysisk i Oslo - lokale opplyses senere.

Har du spørsmål til kurset, er du velkommen til å kontakte kommunikasjonskonsulent Anne Holm Chahboun på ac@groupcare.com.

Avmeldingsbetingelser
  • Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset hvis det er færre enn fire deltakere.
  • Det oppkreves et no-show fee på 399 NOK inkl. mva, dersom avmeldingen ikke skjer innenfor fristen.
  • Fristen for å avmelde seg kurset er mandag 20. mai kl. 12:00.
Vi gleder oss til å se deg!