Många organisationer står inför utmaningar med sjunkande medlemssiffror och frivilliga som ägnar mindre tid åt sina uppgifter. Forskning visar att de organisationer och verksamheter som arbetar målinriktat med onboarding har förmågan att behålla sina anställda under en längre period, jämfört med de organisationer som inte fokuserar på onboarding. På årets seminarie får ni kunskap och praktiska verktyg som kan användas för att förbättra er onboardingprocess.


Under seminariet kommer vi att presentera olika case och resultaten från undersökningen, där det framgår att målinriktat arbete med onboarding av nya medlemmar och frivilliga är nyckeln till framgång. Årets Föreningsundersökning och seminarie undersöker onboarding utifrån fem underteman: kultur, processer, strategi, organisation och digitalisering, då dessa visat sig vara viktiga för en effektiv onboardingprocess.

Låt dig inspireras av ledande praktiker och case, där de delar insikter och erfarenheter som kan förändra ditt tillvägagångssätt kopplat til onboarding och frivillighet. Du kommer inte bara lämna seminariet med ny kunskap utan också med konkreta verktyg som du aktivt kan använda i din organisation.

Vi avslöjar också resultaten från Föreningsundersökningen 2023!

Föreningsundersökningen 2023 visar bl.a att en målinriktad insats gällande onboarding av medlemmar och förtroendevalda bidrar till fler nöjda medlemmar och större medlemsökning i organisationen. Detta är din chans att ligga i framkant av utvecklingen och se till att din organisation har en effektiv onboardingprocess.

Anmäl dig nu och var med och forma framtidens medlemsorganisationer!


Få 50% rabatt om du eller någon från din organisation har deltagit i Föreningsundersökningen


Om du eller någon av dina kollegor har besvarat föreningsundersökningen får ni 50% rabatt på deltagaravgiften. Är du osäker på om någon från din organisation har deltagit, kan du skriva till kommunikationskonsult Alicia Hylander här. Vi har också en exklusiv rabatt till dig som varken deltagit i Föreningsundersökningen eller är kund hos oss – du har nämligen möjlighet att få 50% rabatt om du anmäler dig till seminariet innan den 21:e februari kl 12:00.


Ett spännande program väntar med:


"Öka frivilligt engagemang genom onboarding"
Aron Schoug, doktor i pedagogik och författare till boken Motivera Ideella 

Frivilligt engagemang är viktigt såväl för individen som för samhället. Samtidigt vittnar många organisationer om att det är svårt att få folk att engagera sig och många medlemmar vittnar om att engagemanget inte känns så lustfyllt som det borde göra. I den här föreläsningen får du kunskap om hur frivilligt engagemang fungerar, varför det ibland dör och hur det kan ökas. Föreläsningen har en grund i motivationspsykologi och organisationsteori och bygger på aktuell forskning om ideella föreningar och medlemsorganisationer. Aron kommer gå på djupet av vad som är viktigt för en lyckad onboardingprocess, vad ni som organisation bör vara särskilt uppmärksamma på, samt ge er konkreta verktyg för hur ni kan hantera den processen på bästa sätt. 

"En stark kultur är avgörande för effektiv onboarding"
Simon Anderberg, ordförande i LundaEkonomerna studentkår 

Simon är ordförande i LundaEkonomernas studentkår och arbetar heltid med att driva medlemsorganisationen och ansvara för deras aktiviteter. Många organisationer har svårt med att onboarda och få in unga medlemmar, något som Simon arbetar dagligen med. Han kommer prata om vad som är viktigt att ta hänsyn till när man arbetar strategiskt med onboarding av unga, samt vikten av en stark kultur inom organisationen. 

"Strategisk onboarding: nordiska framångsfaktorer"
Lisbeth Bekker, Verkställande Direktör på Groupcare

Lisbeth kommer att presentera de viktigaste resultaten från Föreningsundersökningen 2023, som blev besvarad av 153 nordiska medlemsorganisationer. Föredraget kommer att handla om vilka utmaningar medlemsorganisationer står inför när det gäller onboarding och vilka vinster som finns med att arbeta strategiskt med onboarding. Vidare kommer hon presentera ‘Onboardingmodellen’ som blev utvecklad tillsammans med deltagarna från den danska Föreningskonferensen. Onboardingmodellen är ett praktiskt verktyg som steg för steg vägleder din organisation genom de fem viktigaste strategiska områdena i en effektiv onboardingprocess.


Inkluderat i deltagarvagiften:
  • Frukost (från kl. 08:30)
  • Dagens lunch
  • Kaffe/Te