Effektiviser og styrk det administrative arbeidet med avstemningsmodulet

Avstemninger spiller en viktig rolle for foreningens demokratiske prosesser og organisatoriske beslutninger. Avstemninger er bl.a. relevant i forbindelse med avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter. Det er her medlemmene har mulighet til å uttrykke deres meninger, stemme på eksisterende eller nye kandidater, og dermed bestemme retningen for foreningens fremtid.

Mange foreninger bruker fortsatt tid på manuelle arbeidsprosesser når de avholder avstemninger - det er både tidskrevende og dyrt. På kurset kan du høre mer om de mange fordelene ved digital avstemning.

Med avstemningsmodulet kan deres forening bl.a.:
 • Minimere feil og høyne sikkerhetsnivået
 • Automatisere avstemninger
 • Sikre raskere resultater
 • Oppnå større grad av fleksibilitet
På kurset kommer vi inn på følgende:
 • Opprettelse av avstemninger, herunder avstemning på en eller flere kandidater, samt nettverk og verv
 • Oppsetning av stemmeberettigede vervsposter og medlemmer
 • Oversikt over avstemninger
 • Pris for anvendelse av modulet

Webinaret avholdes digitalt via Microsoft Teams. Du vil motta en e-post med lenke senest en dag før avholdelse.

Har du spørsmål til kurset, er du velkommen til å kontakte kommunikasjonskonsulent Anne Chahboun på ac@groupcare.com.

Avmeldingsbetingelser
 • Vi forbeholder oss retten til å avlyse webinaret, hvis det er færre enn fire deltakere
 • Vi oppkrever et no-show fee på 399 NOK inkl. mva, dersom avmeldingen ikke skjer innenfor fristen. 
 • Fristen for å melde seg av webinaret er fredag 1. mars kl. 12:00.
Vi gleder oss til å se deg!