Många organisationer tänker inte på de ekonomiska fördelarna med att integrera arbetet med medlemslojalitet i de strategiska och digitala ramarna. Men det finns goda skäl att göra det – det sparar organisationen tid och pengar. Målinriktat arbete med data kan vara ett viktigt verktyg för att stärka medlemslojaliteten.

Groupcare har precis lanserat medlemslojalitet-paketet som består av en rad rapporter som er organisation kan använda när ni vill arbeta målinriktat med kvarhållandeaktiviteter och öka er medlemslojalitet.

På webbinariet kommer vi bl.a. gå igenom följande parametrar:
  • Bevarings- och förlustgrad: Översikt över hur stor procentandel av medlemmarna som kvarstår som medlemmar eller har lämnat organisationen under det senaste året.
  • Omsättningsperiod: Inblick i hur länge en medlem ska vara ansluten till organisationen för att investeringen ska löna sig.
  • Medlemsscore: Överblick över hur mycket och hur medlemmen har interagerat med organisationen och hur nöjd medlemmen är.
Webbinariet hålls online via Microsoft Teams. Du kommer få ett mejl med länk senast dagen innan webbinariet hålls.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta kommunikationskonsult Anne Holm Chahboun på ac@groupcare.com.


Avbokningsvillkor
  • Fristen för att avanmäla sig till webbinariet är fredag den 23:e februari kl.12.00.Vi ser fram emot att se dig där!