Brugerworkshop med fokus på nyudvikling i Membercare og Membersite

Vi ønsker, at I som kunder og brugere på løsningen får mest mulig værdi. Derfor er du og dine kolleger inviteret med til brugermøde for branche-arbejdsgiverorganisationer. På workshoppen vil vi gennemgå nyeste funktionalitet i Membercare og Membersite og sammen drøfte, hvilken nyudvikling der kan understøtte jeres fremtidige arbejde.

Vi opfordrer jer derfor til at indsende forslag til temaer forud for mødet, da det giver et bedre afsæt for at arbejde målrettet med jeres behov og ønsker. Mødet vil vare to timer, og vi afslutter workshoppen med en lækker frokost.

Du kan indsende forslag til emner til kommunikationschef Emil Hovøre Andersen på eha@groupcare.com. 

Deadline for indsendelse af forslag er d. 20. februar. Sidste frist for at afmelde sig mødet er onsdag d. 22. februar kl.12.00.

Foreløbig dagsorden
 • Bedre proces for indmeldelse. Lige nu er der kun en proces for indmeldelse af firma og person. Skal dette indmeldelsesflow deles op i to?
 • Nye features på Membersite, fx:
  • Mine Grupper
  • Afstemningsmodulet
  • Tekster til debat
  • Specialistuddannelse
  • Fremmøderegistrering(med QR-kode)
  • Decentral udmeldelse
  • Send e-mail/sms til medlemmer og udvalgsmedlemmer
 • Evaluering (arrangement) - Hvad er jeres erfaringer?
Forplejning

Der vil blive serveret the og kaffe undervejs, ligesom vi runder workshoppen af med en lækker frokost. 

Vi glæder os til at se dig!