Frivilliga, medlemmar och framtida kollegor söker sig i allt högre grad till organisationer som erbjuder lika möjlighet och ger plats åt alla.

Med detta i åtanke, är temat för vårt nästa föreningsseminarium inkludering och mångfald. Under en förmiddag kommer du som deltagare ta del av inspirerande föreläsningar och lärorika paneldiskussioner av experter inom området, samt få träffa andra medlemsdrivna organisationer runt om Stockholm. Vårt mål är att du får ta del av ny kunskap och nya perspektiv, samt tar med dig användbara verktyg som du kan applicera direkt på arbetet i din organisation.

Att arbeta med mångfald och inkludering handlar om att skapa organisationer som ger plats åt alla, och där man kan ta dra nytta av mångfaldens fördelar. Resultatet från vår organisationsundersökning från 2022 visar att organisationer som arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering upplever en större tillväxt än de organisationer som inte aktivt arbetar med frågan.

Andra studier visar dessutom att mångfaldiga organisationer och föreningar bidrar till:

  • Att skapa mer engagemang och större tillfredsställelse bland anställda och volontärer
  • Att stärka organisationers konkurrenskraft
  • Att säkerställa välbefinnande och mindre sjukfrånvaro

Kort sagt så är fördelarna med att arbeta med inkludering och mångfald i organisationer många.

Om du eller någon kollega i din organisation har besvarat vår digitala föreningsenkät så får ni delta på seminariet till rabatterat pris (395 SEK exkl. Moms). Är du osäker om din organisation har deltagit i undersökningen, vänligen kontakta oss här.

Ordinarie pris för seminariet är 595 SEK (exkl. Moms). I deltagaravgiften ingår:

  • Enklare lunch och kaffe
  • En egen digital version av Föreningsrapporten 2022