Målet med seminaret er introdusere deg til en digital løsning som kan effektivisere daglig drift i din organisasjon og dermed fungere som et verktøy for å frigjøre tid og bidra til å redusere utgifter.

Vi lever i en tid der bedrifter og organisasjoner investerer tid og ikke minst penger i nye digitale løsninger, men hvis implementeringen går feil kan det bli bortkastet. Å benytte digitale løsninger for digitaliseringens skyld alene er nødvendigvis ikke en god inngang – løsningene må tjene et større formål hvis man skal lykkes med å redusere utgifter og dermed effektivisere bedrifter og organisasjoner.

Seminaret tar utgangspunkt i hvordan du effektivt og smidig kan implementere et gjennomprøvd medlemssystem som brukes av ledende nordiske organisasjoner og politiske partier. Medlemssystemet er en helhetsløsning for administrering av dine medlemmer og ivaretar alle deler av interaksjoner mellom din forening og det enkelte medlem.

Vi gleder oss også over å dele med deg hvordan BL Danmarks Almene Boliger har oppnådd merkbare forbedringer internt i deres organisasjon, og for det enkelte medlem.


Dagens program:

Kl. 09.45 – 10:00         Ankomst til den danske residens. Deltakerregistering for smittevern.

Kl. 10:00 – 10:10         Velkomst ved Ambassadør Louise Bang Jespersen

Kl. 10:10 – 11:00         Hva er effektiv medlemshåndtering ved Groupcare

Kl. 11:00 – 11.20         CASE: BL – Danmarks Almene Boliger

Kl. 11:20 – 11:30         Oppsummering og neste steg

Kl. 11:30 – 12:00         Enkel lunsj

 

Vi håper at du har mulighet til å delta og ser frem til at møte deg i den danske residens 12 okt. 2021, kl. 10:00. Påmelding gjøres enkelt ved å sende en epost til Kalle Bartholin hos Danmarks Ambassade.