Arbetar ni med frivilliga och önskar att skapa mer engagemang och fler aktiviteter? På denna kurs fokuserar vi på arbetet med era frivilliga och deras möjlighet för en enkel självbetjäning via Membersite.

 

Med sj√§lvbetj√§ningsplattformen Membersite √§r det enkelt att ge mer frihet till era frivilliga och lokalf√∂reningar, s√• att de sj√§lva kan ta √§gandeskap f√∂r aktiviteter och inte vara beroende av kansliet i det dagliga v√§rdeskapande arbetet. P√• kursen kommer vi att presentera det vi kallar f√∂r ‚ÄĚfrivillig-paketet‚ÄĚ som √§r en rad funktionaliteter och utvecklingsinsatser som g√∂r att arbetet med lokalf√∂reningar, n√§tverk och frivilliga s√• enkelt och effektivt som m√∂jligt.

 

F√∂r n√§r man ger de frivilliga friheten att sj√§lva ta kontroll √∂ver sina aktiviteter skapar det en k√§nsla av √§gandeskap och d√§rmed en √∂kad tillfredsst√§llelse bland medlemmarna. Ut√∂ver det s√• kan det bidra till att underl√§tta arbetet hos det centrala kansliet som beh√∂ver l√§gga mindre tid p√• att betj√§na lokalf√∂reningar och frivilliga. 


Kursen är uppdelad i två delar; den tekniska delen och den organisatoriska delen, där den sista delen fokuserar på vad självbetjäningen innebär för organisationens strategi. Här drar vi nytta av Groupcares långa erfarenhet av medlemsorganisationer samt våra rådgivningstjänster.

 

Vi kommer bland annat prata omkring:

  • ‚ÄĚFrivillig-paketet‚ÄĚ ‚Äď funktionaliteter till att underst√∂dja det frivilliga arbetet
  • Hur sj√§lvbetj√§ningen kan stimulera de frivilliga
  • Hur man kan effektivisera styrelse- och utskottshantering
  • Hur man kan f√• hela organisationen med i l√∂sningen 

Det får du ut av dagen:

  • Konkreta tips p√• hur ditt kansli kan spara tid p√• administration via sj√§lvbetj√§ning
  • Vad sj√§lvbetj√§ningens inneb√§r f√∂r organisationens strategi kring frivilliga
  • Hur arbetsg√•ngen i styrelser kan st√∂djas av teknologi

Observera: Det ing√•r lunch samt croissanter till morgonen i priset f√∂r dem som deltar p√• evenemanget.

 

Groupcare f√∂ljer myndigheternas rekommendationer g√§llande covid-19 vid alla v√•ra evenemang. Vi garanterar √§ven deltagarnas s√§kerhet med h√§nsyn till avst√•nd, handsprit, reng√∂ring, osv.