Denne inspirasjonsworkshoppen vil inspirere og utfordre dere på hvordan IT kan løfte deres forening. I tillegg presenteres hva Groupcare og Coretrek sammen leverer, og en kunde forteller om hvordan systemene fungerer i foreningens hverdag.

Sammen med en kunde skal vi pĂĄ to timer gĂĄ gjennom hva som er viktig i et medlemssystem og pĂĄ en nettside. Fra ĂĄ ha en god og gjennomtenkt prosess med tydelige krav til leverandør, gjennom valget og til idriftsettelse og utrulling. MĂĄlet er at du som deltar skal bli litt klokere pĂĄ hva man kan og bør kreve av IT i en forening, og bli inspirert av hvordan en kunde bruker systemet i det dagligdagse. 

Dagen inneholder:

  • Prosessen. De viktigste punktene for ĂĄ suksessfullt anskaffe ny IT. 
  • Workshop. Sammen med ansatte fra ulike type foreninger utfordres deltagerene pĂĄ hva fremtidens IT skal løse for en forening. 
  • Kundecase. Hva er viktig i praksis, hvilke funksjoner er nice to have og hvilke er need to have. Hva er det medlemmene etterspør? 
  • Presentasjon av Groupcare og Coretrek. Hva man kan gjøre med moderne IT â€“ og hvordan det kan benyttes for ĂĄ skape engasjement og aktivitet i hele foreningen.

Arrangementet blir avholdt den 19. november som Webinar. 

Vi gleder oss til ĂĄ se deg!


* Forbehold om at smittesituasjonen ikke endrer seg. Vi vil i samsvar med helsemyndighetene fortløpende vurdere om det er hensiktsmessig ĂĄ flytte møtet online. Hvis fysisk sørger vi for deltagernes sikkerhet mtp. avstand, hĂĄndsprit, rengjøring osv.