Sæt pris dine medlemmer og frivillige!

I årets foreningsundersøgelse undersøgte Groupcare temaet, hvervning og rekruttering af medlemmer og frivillige. På baggrund af undersøgelsen har vi udarbejdet en rapport, som blandt andet fokuserer på arbejdet med fastholdelse og værdsættelse af medlemmerne. 

At tage hånd om den eksisterende medlemsbase er vigtigt!
Undersøgelsen viser, at størstedelen af de organisationer, som oplever vækst i deres medlemstal har strategier for arbejdet med fastholdelse af eksisterende og velkomst af nye medlemmer. Den nedenstående graf illustrerer eksempler på anvendte strategier:

Sæt pris på dine medlemmer 

Undersøgelsen viser, at blandt de foreninger der har oplevet stigning i medlemstal det foregående år, så havde mere end halvdelen anvendt en af ovenstående strategier til at byde nye medlemmer velkommen.

Med andre ord kan det have høj værdi for arbejdet med hvervning og rekruttering af nye medlemmer, at have defineret en klar strategi for at byde dem velkommen. Derudover er det vigtigt for foreninger at være i stand til at fastholde medlemmer, ved fx at arbejdet med at aktivere dem som frivillige og give dem ansvar. Undersøgelsen viser, at foreninger der forstår at inddrage og aktivere medlemmer har nemmere ved at fastholde, da det giver medlemmerne grund til at blive.

Det er dog ikke altid let at fastholde og engagere medlemmer i foreningen, og der er mange ting man kan gøre. En af de vigtigste ting er at starte fra dag et. Et engageret og dedikeret medlem kræver en engageret og dedikeret forening, derfor kan det første møde med et nyt medlem være afgørende.

Det er vigtigt at pointere at foreninger er ikke ens, de kan ligne hinanden på mange områder, men vil aldrig være helt ens. Derfor vil processen selvfølgelig se anderledes ud fra forening til forening, og kan meget vel afhænge af hvilken type af medlemmer man har. Undersøgelsen viser hvordan, foreninger der formår at holde en løbende og vedvarende dialog med sin medlemmer, også er foreninger der vokser.

Perspektiver og erfaringer fra Sveriges Biodlares Riksförbund

Vi stillede Anette Irebro, der er forbundschef i Sveriges Biodlares Riksförbund (Svenske biavlerforening) nogle korte spørgsmål.

Nogle foreninger vokser hurtigere end andre, og det kan bl.a. hænge sammen med hvad der omtales i medierne eller nye interesser i samfundet. Et sådant eksempel er den store øgede interesse for biavl i forbindelse med den ”grønne bølge” og corona, som er noget, der har været meget positivt for den svenske biavlerforening.

Anette Irebro fortæller, at deres forening har haft nogle rigtig gode år. Faktisk har de ikke gjort nogen stor indsats for at rekruttere nye medlemmer. Men medierne har været hjælpsomme, da vigtigheden af insekter har blomstret meget både i tv, radio, aviser og sociale medier.

Vigtigheden af at værdsætte sine medlemmer består. Anette fortæller, at den øgede interesse for biavl ikke kan vare for evigt: 

”Vi satser meget på at tage hånd om de eksisterende medlemmer og sørge for at være attraktive for dem, så de fortsætter deres medlemskab”

Når foreningen byder nye medlemmer velkommen, sender de et velkomstbrev og derefter er det lokalforeningerne, der er nærmest medlemmerne der holder den direkte kontakt. Fra central hold er deres bedste kanal for at nå ud til medlemmerne deres medlemsblad, der udgives en gang om måneden.

Efterfølgende er der en løbende dialog med medlemmerne på forskellige niveauer og udvalg. Arbejdet omkring hvervning og rekruttering varetages primært af de ca. 270 lokalforeninger rundt om i landet, hvor der blandt andet bliver afholdt kurser, hvor både nye såvel som mere erfarende biavlere har mulighed for at deltage.

Kunne du lide denne artikel?
Få mere gratis foreningsinspiration her!